Maakunnallinen yhteistyö yli kuntarajojen kehittää ikäihmisten palveluja

Kaksikielinen hanke on tuottanut mm. kuntien yhteisen puhelinneuvonnan ja chatin

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjaushanke KomPAssi kehittää monikanavaisia, kaksikielisiä asiakaspalveluratkaisuja, jotka syksyn kuluessa laajenevat koko maakuntaan.

  • Tavoitteena on asiakaslähtöinen palvelu ikäihmisille ja palvelun saanti yhden yhteydenoton perusteella, tarvittaessa lähipalveluna, kertoo hankejohtaja Johanna Ritvanen.

Mukana olevat kunnat perustivat yhteisen puhelinringin, jolloin puheluiden vastausaika saatiin lyhennettyä noin yhdeksään sekuntiin. Kuntien resursseja keskittämällä saatiin jokaisen pilotoivan kunnan alueelle puhelimen aukioloajaksi klo 9–15, kun se aiemmin oli auki tunnin kolmena arkipäivänä. Jopa 89 % asiakkaista sai apua ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Puhelinrinki vastaanottaa noin 2000 puhelua kuukaudessa.  Tällä hetkellä rinki toimii taustalla soitettaessa kunnan omaan neuvontanumeroon. Syksyllä 2018 on valmius ottaa käyttöön yksi neuvontanumero koko maakuntaan.

Näissä kysymyksissä neuvottiin eniten:

  • Apua ja palveluja kotiin, 459 yhteydenottoa
  • Ruoka- ja ravitsemus, 198 yhteydenottoa
  • Seura, ajanviete ja harrastukset, 137 yhteydenottoa
  • Asuminen, 121 yhteydenottoa
  • Kodin turvallisuus ja apuvälineet, 114 yhteydenottoa

Asiakasohjausta on toteutettu myös liikkuvasta neuvonta-autosta, mikä sai kiitosta pysäkeillä olleilta iäkkäiltä.

Iäkkäiden neuvonnan toimintamallin pilotointiin osallistui yksitoista kuntaa; Turku, Uusikaupunki, Naantali, Lieto, Kaarina, Perusturvakuntayhtymä Akselin kunnat Masku, Mynämäki ja Nousiainen, Pöytyä, Raisio ja Parainen. Näiden kuntien alueella asuu noin 70% maakunnan yli 75-vuotiaasta väestöstä. Mukana oli myös järjestöjä, Kela ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Chat suomen- ja ruotsinkielellä, tavoitteena infokanava iäkkäiden palveluista

Tavoitteena on, että varsinaissuomalaisilla on jatkossa informaatiokanava iäkkäiden palveluista.  Ensimmäinen versio sivustosta löytyy osoitteesta asiakasneuvonta.fi.

Kuntien yhteistyön tuloksena on myös avattu chat-palvelu suomen- ja ruotsinkielellä.

  • Chat on nopea ja toimiva uusi tapa saada apua ja neuvontaa. Toivon, että yhä useampi varsinaissuomalainen ikäihminen oppii käyttämään kehittämäämme chat-palvelua. Chat on hyödyllinen myös työntekijöiden yhteydenpitoon, sanoo tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää.

Asiakasohjaajilla on käytössään kattava tieto maakunnan kaikista palveluista: kunnallisista, järjestöjen ja seurakuntien palveluista sekä yksityisistä palvelutuottajista. Kehityksessä mukana ovat asiakkaiden lisäksi ammattilaiset, yritykset ja järjestöt. Maakunnan palvelutarjoaman kokoaminen aloitetaan kotiin tuotavista palveluista sekä ruoka- ja ravitsemuspalveluista.

  • Ikäihmiset ja heidän läheisensä arvostavat sujuvaa ja oikea-aikaista palvelua. Helposti tavoitettava ammattilaisen antama neuvonta ja ohjaus ovat palvelua, joilla voidaan edistää ikäihmisten omahoitoa ja sitä kautta tukea heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään, toteaa ikäihmisten kärkihankkeen muutosagentti Kirsi Kiviniemi.
  • Erinomaista on, että maakunnallisen yhteistyön kautta ikäihmiset saavat nopeammin apua. Yhteistyötä kannattaa ehdottomasti jalostaa, iloitsee sote-muutosjohtaja Antti Parpo.

Asiakasraadit ja vanhusneuvostot ovat mukana palvelujen kehittämisessä

KomPAssi-hankkeeseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa ja se jatkuu marraskuun loppuun asti. Hallinnoijana toimii Turun kaupunki.

Iäkkäiden asiakasraadit järjestöissä sekä vanhusneuvostot ovat osallistuneet niin asiakaspalvelun kehittämiseen kuin sähköisen alustan palveluluokitukseen sekä omaishoidon palvelujen monipuolistamiseen. Työskentelyä jatketaan yhä. Toteutukseen osallistuvat lisäksi Varsinais-Suomen alueen 3. sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoita.

KomPAssi-hanke (2017–2018) on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa I & O -kärkihanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 2,37 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Hankejohtaja Johanna Ritvanen, johanna.ritvanen(a)turku.fi, 040 548 5906

Muutosagentti Kirsi Kiviniemi kirsi.kiviniemi(a)varsinais-suomi.fi, 040 683 0044

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi, 040 6428 682

Tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää, tapio.jarvenpaa(a)varsinais-suomi.fi, 040 199 0836

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi