Kuva: sotesanasto

Lyhennelmä asiakkaan valinnanvapausmallista

Valinnanvapauslain luonnoksen mukaan asiakas voisi valita palvelujen tuottajan nykyistä monipuolisemmin.

Perustason palveluista asiakas voisi valita:

  • sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä
  • suunhoidon yksikön.

Palveluntuottajan voi valita koko Suomen alueelta.  Maakunnalle tehdään ilmoitus siitä, minkä sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön asiakas on valinnut. Valinnanvapaus on vapaaehtoista.

Jos asiakas tarvitsee palveluja, joiden tuottaminen ei kuulu sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön vastuulle, asiakas ohjataan maakunnan palveluihin (esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai sairaalaan). Asiakkaan valinnanvapaus koskee myös näitä maakunnan liikelaitoksen tuottamia palveluja.

Maakunnan tuottamissa palveluissa valinnanvapaus ei kuitenkaan koske kouluterveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon palvelut määräytyvät koulun sijainnin mukaan.

Kiireellistä hoitoa saa päivystyksistä ja sairaaloista kuten nykyisinkin. Samoin jatkossa on olemassa työnantajan kustantamaa työterveyshuoltoa sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka asiakas maksaa itse. Valinnanvapauden ulkopuolella olevista yksityisistä terveyspalveluista ei enää makseta sairausvakuutuskorvausta siirtymäajan jälkeen.

Lisätietoja:

Lyhennelmä asiakkaan valinnanvapausmallista (21.12.2016)