Liikelaitosseminaarissa pohdittiin julkisen sote-tuotannon kilpailukykyä

Julkisomisteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto ja sen kilpailukyky puhututtivat järjestyksessä kolmannessa valtakunnallisessa liikelaitosseminaarissa Varsinais-Suomessa 11.9.2018. Seminaariin osallistui kymmenittäin sote-tuotannon valmisteluun osallistuvia asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Kiertävän järjestäjän roolissa toimi tällä kertaa Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaatio.

Seminaarin alustuksissa käytiin läpi sote-markkinoiden nykyistä tilannetta ja sen muutossuuntia, sekä organisaatiomuotojen merkitystä kilpailukyvyn näkökulmasta. Tilaisuudessa haettiin yhteisiä näkemyksiä siitä, millaisella julkisella sote-tuotannolla pystytään vastaamaan tulevaan markkinatilanteen muutokseen. Lisäksi kuultiin maakuntien (Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Uusimaa) kokemuksia siitä, miten julkisen sektorin sote-tuotannon kilpailukykyä voidaan parantaa asiakkaan valinnanvapauden lisääntyessä lakiehdotusten mukaisesti.

Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuotetaan jatkossa joko liikelaitoksissa ja/tai julkisesti omistetuissa markkinoilla toimivissa yhtiöissä. Varsinais-Suomessakin sote-palveluiden vaihtoehtoisia tuotantomalleja valmistellaan, vaikka sote-tuotannon rakenteellinen malli on vielä päättämättä.

Maakunnissa hyviä kokemuksia kilpailukyvyn kehittämisessä

Maakuntien edustajat korostivat puheenvuoroissaan liiketoiminnan strategisen uudistamisen, ammattimaisesti johdetun toiminnan, tiedolla johtamisen ja ketterien organisaatioiden merkitystä julkisessa sote-tuotannossa. Toisaalta kilpailukykyinen julkinen tuotanto edellyttää onnistunutta asiakaskokemusta ja -viestintää, ammattitaitoista henkilöstöä, palveluiden hyvää saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta. Kehitettävää riittää näiden lisäksi ainakin asennemuutoksen, palvelu- ja asiakasohjauksen sekä sähköisen asioinnin kehittämisen parissa.

Maakunnissa on saatu hyviä kokemuksia valinnanvapauskokeiluista oman tuotannon kilpailukyvyn kehittämisessä. Tuottavuutta on kyetty parantamaan mm. toimintamallien yhtenäistämisellä, resurssien yhteiskäytöllä, markkinoinnin ja palveluprosessien kehittämisellä. Kokeiluissa on haettu kokemuksia myös palvelumuotoilusta, liiketoimintaosaamisesta ja brändäyksestä.

Seuraava valtakunnallinen liikelaitosseminaari järjestetään Keski-Suomessa 22.1.2019.

Lisätietoja:

Muutosjohtaja (sote-uudistus) Antti Parpo, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi, p. 040 642 8682

Erikoissuunnittelija Mikko Pakarinen, mikko.pakarinen(a)varsinais-suomi.fi, p. 050 559 0187

Varsinais-Suomessakin sote-palveluiden vaihtoehtoisia tuotantomalleja valmistellaan, vaikka sote-tuotannon rakenteellinen malli on vielä päättämättä.