Kustannusten hallinta Ruotsin valinnanvapausmallissa kiinnosti varsinaissuomalaisia

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevia valmistelijoita vieraili 25. - 28.4. tutustumassa Ruotsin Hallandin ja Västra Götalandin maakuntien kokemuksiin terveydenhuollon kustannusten hallinnasta.

  • Tavoitteenamme oli saada tulevan maakunnan eli sote-palvelujen järjestäjän näkökulmasta se oppi, joka ruotsalaisesta mallista on talouden hallinnan osalta Suomeen ja maakuntaamme sovellettavissa, sote-muutosjohtaja Antti Parpo toteaa.
  • Meillä ei ole varaa tehdä 18 erilaista mallia, eli Suomessa maakuntien on tehtävä tiivistä yhteistyötä keskenään valmistelussa. Vaikka Ruotsin malli eroaakin Suomessa valmisteltavasta, kannattaa sieltä poimia hyvät käytännöt käyttöömme, muutosjohtaja Laura Leppänen muistuttaa.

Hyödyllistä oppia palveluiden hinnoittelusta

Valmistelijat perehtyivät Ruotsin maakäräjien ja aluehallinnon keinoihin hallita sosiaali-ja terveydenhuollon kustannuksia ja kustannuskehitystä. Eniten oppia saatiin toimintojen ja palveluiden kapitaatiohinnoittelusta sekä muista hinnoitteluvaihtoehdoista. Kokemukset palveluntuottajille asetetuista kannustimista ja sanktioista kiinnostivat varsinaissuomalaisia.

  • Oikean korvaustason määrittäminen tuottajien tarjoamille palveluille on maakunnan talouden kannalta keskiössä. Palveluiden on oltava oikein mitoitettuja ja oikea-aikaisia. Lisäksi kustannusten on oltava maakunnan kannalta ennakoitavissa, toteaa TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Suomen mallista tulossa laajempi kuin Ruotsin

Myös Göteborgin kaupungin kokemukset terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakasrajapinnoista sekä palveluohjauksesta olivat tarkasteltavina.

  • Mallissa oli meille opittavaa. Ruotsissahan vain perusterveydenhuolto on valinnanvapauden piirissä, joten Suomen mallista on tulossa laajempi. Tämä lisää valmistelun haasteita, mutta lopputuloksen osalta vähentää rajapintoja ja joustavoittaa rakenteita. Aina kun on rajapintoja, on yhteistyökysymyksiä ja rakenteita sovittavina, jatkaa Antti Parpo.

Lisätietoja: muutosjohtaja Laura Leppänen, 040 7674364 ja muutosjohtaja Antti Parpo 040 6428682

Sinua saattaa kiinnostaa myös