KUNNILTA VUOKRATTAVIEN TILOJEN JA VUOKRIEN MÄÄRITYS KÄYNNISSÄ

Kiinteistö ja tukipalvelut –työryhmän puheenjohtaja Jyrki Lappi kertoi 9.10.2017 luotsaamansa työryhmän valmistelutilanteesta. Käynnissä on kunnilta vuokrattavien tilojen ja vuokrien määritys.

  • Maakunnan käyttöön vuokrattavien tilojen tiedot kootaan konsulttityönä kunnista tänä syksynä. Vuokranmäärityksen yhtenäiset laskentaperusteet valmistuvat keväällä 2018, Jyrki Lappi kertoo.

Varsinais-Suomessa kuntien omistuksessa on noin 500 kiinteistöä, jotka siirtyvät vuoden 2020 alusta maakunnan sote-palveluiden käyttöön, yhteensä noin 500 000 m2. Vastaavasti kuntien vuokraamia tiloja siirtyy noin 100 000 m2.

Kiinteistöjen siirroista säädetään laissa

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo muistuttaa, että tulevista vuokrasopimuksista neuvottelevat yhdessä kunnat, Maakuntien tilakeskus sekä maakunta. Myös irtaimiston kuten sairaalalaitteiden siirto pitää huomioida valmistelussa.

Kiinteistöjen ja tilojen siirtymistä ja käyttöä säädellään voimaanpanolain luonnoksessa näin:

  • lakisääteiset kuntayhtymät siirtyvät varoineen ja velkoineen maakuntiin
  • kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien rakennukset eivät siirry, vaan maakunnat vuokraavat toimitilat yhteisen vuokrasopimuspohjan mukaisesti
  • siirtymäkauden ajaksi maakunta vuokraa kaikki sen järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan käytössä olevat tilat, siirtymäkauden jälkeen maakunta arvioi tilatarpeensa
  • maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnalle
  • uudistuksen jatkovalmisteluna selvitetään tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöä vaille jäävien toimitilojen määrää ja etsitään keinoja, joilla käyttämättömien tilojen vaikutusta kuntatalouteen lievennetään.

Tukipalveluiden henkilöstöä arvioidaan myös

Kiinteistö ja tukipalvelut –työryhmässä valmistellaan myös Varsinais-Suomen kuntien kiinteistökannan tukipalveluiden (pl. talous- ja henkilöstöpalvelut) järjestämismallia.

Tukipalveluiden henkilötyövuosimääriä on arvioitu, ja sen mukaan Varsinais-Suomen kunnissa työskentelee sote-palveluihin liittyvässä kiinteistönhoidossa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa noin 320 henkilötyövuotta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vastaava luku on noin 500 henkilötyövuotta.

Tukipalveluiden järjestämistä päästään valmistelemaan konkreettisesti vasta, kun uudet lait maakuntauudistuksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä valinnanvapaudesta valmistuvat keväällä 2018.

 

Jyrki Lappi