Kunnilta kerätään puuttuvia vuokratietoja vuoden 2018 loppuun

Osana kiinteistötukipalvelujen valmistelua Maakuntien tilakeskus Oy keräsi talvella 2017-18 yhteen kuntien sote-kiinteistöjen vuokratietoja saadakseen käsityksen maakuntien lopullisista vuokrakustannuksista ja kuntien vuokratuloista. Tiedot ovat olleet monilta osin puutteellisia. Uudistusvalmisteluun myönnetty lisäaika mahdollistaa tietojen korjaamisen ja täydentämisen.

Maakuntien alustavat tilavuokrat laskettiin kuntien ja kuntayhtymien ilmoittamien tilatietojen pohjalta keväällä 2018 ja maakuntakohtaiset vuokra-arviot julkaistiin saman vuoden toukokuussa. Tietojen keräyksessä on havaittu osalla kunnista kuitenkin suuriakin puutteita ja virheitä. Lisäksi mm. piirustusdokumentaation toimituksissa on havaittu vajeita. Nyt kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetäänkin tarkennettuja tilatietoja kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Puuttuvien tietojen keräämiseksi maakuntien tilakeskus avaa lokakuussa 2018 tilatietojärjestelmän (Optimaze), jonne kunnat ja kuntayhtymät voivat täydentää tietojaan vuoden loppuun saakka. Tietojen virallinen ja lopullinen päivitys- ja tarkistuskierros aloitetaan tammikuussa 2019.

Sote-kiinteistöjen omistajuuslinjauksia selvitetään

Kuntien sote-kiinteistöihin kohdistuu tällä hetkellä suurta mielenkiintoa ja moni kunta pohtii kiinteistöjensä tulevaisuutta.

Maakuntien tilakeskus selvittää syksyn 2018 aikana yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien nykyisiä ja tulevia linjauksia sote-kiinteistöjensä omistajuuden suhteen. Tavoitteena on tuottaa maakuntien käyttöön luotettava analyysi ja johtopäätökset tulevan palveluverkon suunnittelemiseksi.

Kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään päivittämään tilatietoja toimittavien henkilöiden yhteystiedot vielä syyskuun 2018 aikana. Kysely yhteystiedoista on toimitettu maakuntien toimitilavalmistelijoille ja muutosjohtajille, joiden kautta yhteystietojen toimittaminen tapahtuu.

Toimitettujen täydennettyjen tilatietojen perusteella lasketaan kunnille kiinteistöistä maksettavat vuokrat maaliskuussa 2019 ja lopulliset vuokrat julkaistaan keväällä 2019.

Lisätietoja:

vuokrauspäällikkö Riitta Kirjavainen, puh. 0294 712 011

kiinteistöassistentti Kirsi Lötjönen, puh. 0294 712 014

Yhteydenotot Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen kiinteistöasioissa:

kiinteistöpäällikkö Juha Rantasalo, juha.rantasalo@varsinais-suomi.fi, puh. 040 580 4916

Lisätietoa vuokrajärjestelmästä: https://www.maakuntientilakeskus.fi/palvelut/vuokraus/

Sinua saattaa kiinnostaa myös