Kulttuurisote-hankkeelle kärkihankeavustusta 180 000 euroa

Kuuden maakunnan yhteiselle Kulttuurisote-hankkeelle on myönnetty 180 000 euroa hankerahaa. Raha myönnettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Varsinais-Suomesta hankkeessa on mukana Turun kaupungin hyvinvointitoimiala.

Kärkihankkeella pyritään vakiinnuttamaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.

Maakuntien yhteishankkeessa selvitetään, miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voidaan kirjata maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin. Tavoitteena on myös lisätä yleistä tietoutta ja johtavien viranhaltijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista esimerkiksi ikääntyvien, pitkäaikaissairaiden tai muutoin heikossa asemassa olevien arjessa.

Hankkeen kautta resursseja valmistelutyöhön

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja Karoliina Luukkainen on tyytyväinen, että Kulttuurisote-hankkeen kautta saadaan resurssia valmistelutyöhön.

- Resurssien lisäksi olennaista on maakuntien yhteistyöstä syntyvä synergiahyöty, sillä tulevaisuudessa maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kaikkialla samat.

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen hyte-työryhmän alatyöryhmänä toimivaa kulttuurihyvinvointityöryhmää luotsaava Anna-Mari Rosenlöf näkee Kulttuurisote-hankkeen tukevan suoraan työryhmän työskentelyä.

- Varsinais-Suomen valmistelussa on tunnistettu ja nostettu kulttuurin rooli voimakkaasti esille. Kulttuurihyvinvointi –työryhmän perustaminen ja sille määritellyt laajat tehtävät ovat itsessään viesti siitä, että kulttuurin rooli ihmisen perusoikeutena ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset otetaan lähtökohdiksi sote-muutoksessa.

Painopisteen on muututtava korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn

Luukkainen ja Rosenlöf korostavat ehkäisevän ja hyvinvointia edistävän työn merkityksen kasvua osana sote-palveluita sekä tunnistavat tarpeen mittavalle toimintakulttuurin muutokselle.

- Taustalla on se, että ymmärrämme painopisteen muuttamisen korjaavasta työstä ehkäisevään ja hyvinvointia edistävään suuntaan vaativan esim. liikunnan ja kulttuurin tuomista entistä vahvemmin osaksi soten palveluprosesseja, Luukkainen linjaa.

Pohjois-Savon lisäksi Kultturisote-hankkeessa ovat mukana Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Pirkanmaan liitto, Kymenlaakson sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea (Kymenlaakso) ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala (Varsinais-Suomi). Kulttuurisote-hankkeen taustalla on valtakunnallinen Taikusydän-yhteistyö.

Lisätietoja:

Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö
Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste,
p. 050 598 5257
anna-mari.rosenlof(a)turkuamk.fi,
www: www.taikusydan.fi
Facebook: https://www.facebook.com/taikusydan
Twitter: @Taikusydan

Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija
Hyvinvointitoimiala Turun kaupunki,
Varsinais-Suomen Sote- ja maku-uudistuksen hyte-työryhmän puheenjohtaja
p. 050 559 0152
karoliina.luukkainen(a)turku.fi
https://kimpassa-allihopa.fi/aineistot/sote-aineistot/hyte/