Kuin klaarataan kulttuuri tulevaisuudessa Varsinais-Suomessa?

Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnan aloitteesta Turussa järjestettyyn ”Kuin klaarata – kulttuuri kunnissa ja uusissa maakunnissa -keskusteluun” kokoontui 4.9. laaja joukko kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa työskenteleviä, kuntien päättäjiä sekä muita asiasta kiinnostuneita. Tavoitteena oli käydä keskustelua siitä, mitä kulttuurin edistämiseen liittyvät tehtävät kunnissa ja maakunnissa tulevaisuudessa tarkoittavat, kuka vastaa jatkossa mistäkin ja missä asioissa olisi luontevaa tehdä yhteistyötä.

Tilaisuudessa kuultiin alustukset maakuntauudistukseen liittyvän valmistelun eri tasoilta; Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvos Kirsi Kaunisharju, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee, Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, Varsinais-Suomen liiton maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen sekä Turun kaupungin erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän puheenjohtaja Karoliina Luukkainen.

Kulttuuri vaikuttaa niin soteen kuin aluekehitykseenkin

Keskeisin viesti oli, että tarvetta tämänkaltaiselle keskustelulle on hyvin paljon ja koordinointia asian eteenpäin viemiseksi kaivataan nykyistä enemmän. Nyt on se hetki, jolloin kulttuuriasiat voidaan nostaa uudella tavalla esille. Kulttuurin merkitys pitää nähdä kaikki sektorit poikkileikkaavana niin aluekehityksen ja elinkeinojen, maakäytön- ja ympäristön kuin sote/hyvinvointisektorien ja viestinnänkin puolella, esimerkiksi maakuntaidentiteettiin liittyen. Kulttuuri tulisi saada näkyviin uuden maakunnan strategiaan toimenpiteiden tasolla ja sitä kautta myös riittävän resursoituna.

Yhdessä pitäisi määritellä mikä on kulttuuriin liittyvä iso tavoite uudistuksessa. OKM:n Kirsi Kaunisharju jättikin maakunnan pohdittavaksi, mikä on se väylärakenne, jolla toimijakenttä osallistetaan kehitystyöhön juuri meidän maakunnassamme. Ovatko ne säännöllisesti toistuvat keskustelutilaisuudet, aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto, maakuntauudistuksen työryhmien mahdolliset alatyöryhmät tai jokin muu, mahdollisimman eteenpäin vievä yhteistyön muoto.

Leppänen: Kulttuurin tavoitteet tulee määritellä maakuntastrategiassa

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Laura Leppänen nosti esiin kulttuurin näkökulmia maakuntauudistuksessa.

- Kulttuurin läpileikkaavuus sote- ja maakuntauudistuksessa on sekä vahvuus että haaste. Kulttuuri on jo osallisena lukuisissa maakuntien tulevissa tehtävissä, haasteena on nostaa kulttuurin tavoitteet selkeästi esille strategioiden ja toimenpiteiden tasolla. Esim. maakuntastrategia on jatkossa toimintaa ohjaava asiakirja, johon toimenpiteet pitää kirjata.

Leppänen korosti, että maakunnat jatkossa itse päättävät resurssien käytöstä ja allokoinnista. Sote- ja maakuntauudistuksen kesällä saama noin vuoden lisäaika mahdollistaa nyt syvällisen keskustelun palveluiden sisällöistä, ei pelkästään rakenteista.

- Nyt kannattaa ongelmien ja haasteiden sijaan keskittyä uusien toimintarakenteiden tunnistamiseen sekä tuoda esille uusia ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia.

Löydät tilaisuuden esitykset täältä.