Konserni, kasvupalvelut ja kiinteistöt poliittisen ohjausryhmän pöydällä

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli 12.2.2018 aiheita kasvupalveluista ja sote-valmistelusta konsernirakenteeseen ja maakunnan kiinteistö- ja tukipalveluihin.

Viimeksi mainittuihin liittyen poliittinen ohjausryhmä linjaa, ettei valtakunnallinen palvelukeskus Maakuntien tilakeskus yksin voi hoitaa kaikkia tulevan maakunnan kiinteistö- ja tukipalveluja, vaan maakunnalla on myös vahva rooli. Varsinais-Suomen uudistuvissa organisaatioissa on tällä hetkellä 904 omaa tai vuokrattua tilaa, pinta-ala on yhteensä yli miljoona neliömetriä.

Maakuntien tilakeskuksen (MT) vastuulla on kiinteistöjen omistajavastuuseen liittyvät tehtävät, maakunnalle jää kaikki muut sote- ja maakuntauudistuksen toimintojen tukipalvelut.

  • Asiakkaan näkökulmasta tämä on sekavaa eikä yhden palveluluukun periaate toteudu. Riskinä on myös, että tilakeskuksen palvelut keskitetään Helsinkiin ja päätöksenteko etääntyy, toteaa muutosorganisaation kiinteistö- ja tukipalvelupäällikkö Juha Rantasalo.
  • Mielestämme maakuntien tulee selvittää tilakeskuksen kanssa voisiko maakunta yhtiönsä kautta tuottaa myös tilakeskuksen omistajavastuulle kuuluvat tehtävät. Eli Varsinais-Suomessa olisi vahva paikallinen kiinteistöpalvelujen tuottajaorganisaatio ja kevyt Maakuntien tilakeskuksen paikallinen organisaatio, Rantasalo jatkaa.

Maakunta ja tilakeskus sopisivat keskenään työnjaosta, mutta asiakkaalle järjestelmä näyttäisi yhtenäiseltä.

Tavoitteena on tuottaa työllisyyspalvelut uudella tavalla

Muutosjohtaja Laura Leppänen esitteli kasvupalvelujen valmistelua maakunnassa. Maakunnassa käydään nyt vuoropuhelua kuntien ja maakunnan kesken tulevaisuuden yhteistyökuvioista. Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan – mitä palveluja voidaan tuottaa markkinoilla, mitkä ovat maakuntakonsernin omaa tuotantoa ja mikä on kuntien rooli?

  • Allianssimalli mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön ja tuotantomallin kasvupalveluihin. Allianssin voi perustaa vain, jos sekä maakunta että kunnat pääsevät yhteisymmärrykseen, Leppänen tarkentaa.

Varsinais-Suomessa on käynnissä kasvupalvelupilotti, josta saadaan hyödyllistä kokemusta positiivisen rakennemuutoksen maakuntaan.

  • Pilotin tavoite on lainmuutos, joka mahdollistaa työllisyyspalvelujen tuottamisen uudella tavalla, ei pelkästään viranomaistoimintana vaan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa, sanoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Kimmo Puolitaival.

Konsernirakenne hahmottuu, maakuntavaalit lähestyvät

Maakunnan konsernirakennetta valmistellaan paraikaa ja näkemyksiä haetaan eri ryhmissä ja työpajoissa, toiminnallisuuden näkökulmasta. Monet teemat leikkaavat läpi koko maakuntakonsernin, kuten strategiatyö, kansainvälisyys, edunvalvonta, ympäristötavoitteet ja maakunnan identiteetti. Poliittiselle ohjausryhmälle järjestetään aiheesta oma ideariihi maaliskuun lopussa.

Maakuntavaaleihin liittyen puolueita rohkaistaan asettamaan ehdokkaita. Vaalit voidaan toimittaa 28.10.2018, jos lait ovat voimassa 1.7. Kunnille maksetaan korvaus ensimmäisten maakuntavaalien toimittamisesta. Poliittisessa ohjausryhmässä keskusteltiin mm. jääviydestä, eli kuka voi asettua vaaleissa ehdolle. Ohjeistusta Varsinais-Suomen puolueille ja vaalikampanjaa kansalaisille on luvassa tämän kevään aikana.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi