Kohti maakunnallista perhekeskusta

Palvelut perheille jo ensimmäisellä yhteydenotolla. Oikeanlaista tukea oikeaan aikaan oikealla volyymilla. Näillä ajatuksilla Varsinais-Suomessa matkataan kohti perhekeskusta. Turun pilotti käynnistyy syksyllä.

Hankeagentti Minna Maanpää Lupa auttaa –hankkeesta sekä Turun kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Tuula Cornu kertovat, että suunnitteilla oleva perhekeskus on matalan kynnyksen palvelu, jonka tärkein tehtävä on ohjata, tukea ja neuvoa. Auttamisen kokemus pitää tulla jo ensimmäisellä yhteydenotolla.

- Peruspalveluja vahvistetaan ja painopiste siirtyy ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Perhe saa perhekeskuksesta tukea oikeaan aikaan oikealla volyymilla, Maanpää muotoilee.

Cornun mukaan palvelut kootaan yhteen perheen tarpeiden mukaisesti, jolloin perheen ei tarvitse alkaa etsiä tarvitsemiaan palveluja eri paikoista.

- Kun neuvolassa todetaan perheen tarvitsevan sosiaalityön apua, otetaan yhteys sosiaalipäivystykseen. Samalla käynnistyy sosiaalityön prosessi. Voisimme varmasti tehdä jotain muutakin matalammalla kynnyksellä, aikaisemmin ja lähempänä perhettä pienemmillä kustannuksilla, Cornu pohtii.

Perhekeskus-mallia kehitetään LAPE-muutosohjelmassa, jossa kootaan nykyiset kuntien hajanaiset palvelut, kuten neuvolapalvelut, perhetyö, perheneuvola- ja psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaalityö, varhaiskasvatus sekä järjestöjen ja seurakuntien työ perheiden saataville. Tukea saa myös mm. vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn.

Syvälahden monitoimitalo ja Ypsilon perhekeskuksen pilotteina Turussa

Syvälahden monitoimitalo Hirvensalossa ja Ypsilon Yli-Maariassa toimivat perhekeskusmallin pilottikohteina Turussa. Perhekeskuspilotti käynnistyy ensi elokuussa Syvälahdessa.

Syvälahden monitoimitalossa käy tulevaisuudessa koulua noin 800 oppilasta. Tiloissa on myös päiväkoti, kirjasto, nuorisotoimen palveluja sekä kouluterveydenhuolto koulupsykologeineen ja koulukuraattorin palveluineen.

- Kun toimimme yhteisissä tiloissa, perhekeskuksen palvelut muotoutuvat vielä konkreettisemmiksi, Cornu kertoo.

Malli vaatii uudenlaisen tavan työskennellä

Maanpää muistuttaa, että perhekeskusmalli vaatii uudenlaisen tavan ajatella ja työskennellä. Töitä tehdään yhdessä eri tahojen kanssa ilman, että työskennellään samassa organisaatiossa.

- Jonain päivänä, kun perheet saavat tuen ja avun jo perhekeskuksen työntekijöiltä, ei tarvita raskaita ja korjaavia palveluja. Jo nyt apua annetaan hyvin ja laajasti, palvelut ovat vain kovin hajallaan lapsiperheiden näkökulmasta. Halutut säästöt syntyvät, kun perheet tulevat autetuksi jo varhaisessa vaiheessa.

- Lapsi on päiväkodissa koko päivän ja siksi yhteistyö neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa tulisi olla toimivaa. Perheiden arkea voisi helpottaa esimerkiksi terveystarkastuksen toteutuminen päiväkodin tiloissa, Cornu painottaa.

Maakunnan perhekeskusmallin muoto vielä auki

Jokaista maakuntaa leimaavat omat erityispiirteensä. Varsinais-Suomessa on yksi iso kaupunki Turku ja sen lisäksi vain kaksi yli 30 000 asukkaan kaupunkia. Lisäksi on paljon pieniä muutaman tuhannen asukkaan kuntia sekä saaristo.

- Turku pitää ajatella omana kokonaisuutenaan ja Turun seutu omanaan. Pienissä kunnissa voi olla vähän lapsiperheitä, mutta silti perhekeskusmallissa mietitään maakunnallisesti tasavertaisia lapsiperheiden palveluja.  Kannattaakin miettiä sähköisiä perhekeskuspalveluja uudella tavalla, jolloin perheillä olisi helposti saavutettavissa ensi käden tuki, ohjaus ja neuvonta, vaikka kotisohvalta, Maanpää korostaa.

Minna Maanpää vetää parhaillaan 12 hengen maakunnallista työryhmää, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja organisoida Varsinais-Suomen perhekeskusmalli. Mukana ovat kuntien edustajien lisäksi Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, lastensuojelujärjestöjä sekä seurakunta.

- Varsinais-Suomessa perhekeskuksen muodolle on vielä vaihtoehtoja. Nyt ajatuksena on se, että perhekeskus toimisi verkostomaisesti koko maakunnan alueella useissa eri toimipisteissä. Toisena vaihtoehtona on, että perhekeskukset toimisivat sote-keskusten yhteydessä. Mikään ei ole vielä varmaa, vaan asia varmistuu sote-uudistuksen valmistelun edetessä, Maanpää muistuttaa.