Kasvu-, maahanmuutto- ja kehittämispalvelujen valmistelu etenee yhdessä työryhmässä

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen esivalmistelu on edennyt alkuvuonna. Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista eteni hallituksen esityksenä eduskuntaan maaliskuun lopussa ja linjaukset eri tahojen työjaoista ja yhteistyöstä kuten esimerkiksi allianssimallista saatiin käsiin alkuvuonna. Linjaukset ovat helpottaneet uudistusvalmistelun suuntaamista, vaikkakin lakien käsittely eduskunnassa on yhä edessä.

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmien kokoonpanoja muutettiin 1.5. alkaen siten, että työvoimapalveluita, aluekehittämistä ja elinvoimaa sekä maaseudun kehittämissektoria valmistelleet tahot kootaan yhdeksi työryhmäksi. Uusi kasvu- ja elinvoimatyöryhmä käsittelee maakunnan kasvu- ja elinvoimapalveluita, jotka kokoavat yhteen näiden sektorien TE-hallinnossa, ELY-keskuksessa ja maakunnan liitossa tällä hetkellä järjestettävät toiminnot.

  • Yhdistämällä ja tiivistämällä aiempaa esivalmistelua pyritään siihen, että TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton vastuuvalmistelijoiden valmistelutehtävät hioutuvat entistä paremmin yhteen. Tällainen yhteistyö antaa meille kaikille myös hyvän ensikosketuksen tulevan maakunnan toiminnasta, kertoo Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio.

Valmistelussa suunnitellaan kasvupalvelujen järjestämistehtävää

Parhaillaan valmistellaan kasvupalveluiden järjestämistehtävää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lakipakettia tarkastellaan tarkoin – mitä palveluja maakunnan on lakisääteisesti järjestettävä ja mitä voidaan vapaaehtoisesti järjestää. Samalla käydään vuoropuhelua sekä markkinatoimijoiden että kuntien kanssa.

  • Olemme jo tovin odottaneet, milloin voimme todella tuloksellisesti siirtyä nykyisten organisaatioiden kuvauksista tulevien rakenteiden valmisteluun kun nyt säädöspuitteet alkavat olla selviä. Toki paljon pohdintoja on tehty. Ensin työn alla on tulevien kasvupalveluiden järjestämistehtävien suunnittelu. Valmistelutahtia on kiristetty vuodenvaihteen jälkeen, kertoo uuden kasvun ja elinvoiman edistämisen työryhmän puheenjohtaja Kjell Henrichson Varsinais-Suomen TE-toimistosta.
  • Katsomme mitä palveluja markkinoilla tuotetaan ja mitä maakunnan kannattaisi tuottaa itse. Tämä vaatii keskustelua, kartoittamista ja vuorovaikutteisuutta. Tulevan päätöksenteon pohjaksi tarvitsemme hyvin valmisteltuja ja vertailukelpoisia esityksiä siitä, miten palvelut kannattaa järjestää ja millaisin mallein tuotantoon kannattaa lähteä. Positiivinen rakennemuutos haastaa maakuntaa, asiakkaiden palvelut on turvattava muutoksessa, kuvailee muutosjohtaja Laura Leppänen.

Lisätietoja:

Kjell Henrichson,  kjell.henrichson(a)te-toimisto.fi, 040 8388865

Tarja Nuotio, tarja.nuotio(a)varsinais-suomi.fi, 040 506 3715

Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi, 040 767 4364

Sinua saattaa kiinnostaa myös