Kärkihankkeiden opeista rakennetaan toimivat palveluketjut

 

Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpon mukaan lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluja kehittävillä Lupa auttaa! ja KomPassi -kärkihankkeilla on erityisen vahva asema Varsinais-Suomen sote-valmistelussa.
– Kärkihankkeet rakentavat malleja lapsiperhepalveluihin sekä ikäihmisten palveluihin tulevaan soteen, linjasi Parpo.

Parpo kertoili ajatuksiaan tulevaisuuden sotesta sekä nykyisestä sote-uudistustilanteesta kärkihankkeiden järjestämässä palveluasenteen Boot Camp -valmennuksessa Raisiossa.

Kärkihankkeiden oppeja pitää jakaa

Kehittämistä tehdään monilla eri rintamilla. Isoimmilla kaupungeilla on omaa laajaa kehittämistoimintaa, samoin sairaanhoitopiirillä.
– Nyt on aika yhdistää voimat. Mikäli rinnakkaisia samankaltaisia kehittämislinjoja on, ne tulee saattaa kärkihankkeiden kehittämistoiminnan alaisuuteen, sanoi Parpo.
– Olisi tyhmää heittää hukkaan kärkihankkeissa tehtyä hyvää sisällöllistä valmistelua, johon on koko maakunnan tuki. Eikä meillä ole varaa tai aikaa siihen, että jokainen kokeilee ja kehittää kaikkea omin päin.

Muutosagentit osaksi sote-valmisteluorganisaatiota

Muutosagentit on suunniteltu sijoitettavan tulevaan sote-uudistuksen projektiorganisaatioon. Sote-valmistelujen muihin rekrytointeihin saatiin lupa viimein viime viikolla. Nyt haettavat sote-valmistelijat tulevat aluksi Varsinais-Suomen liiton palvelukseen. Tarkoitus on, että henkilöt siirtyvät myöhemmin väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuuteen kesällä 2018, kun lait on vahvistettu. Maakunnan liiton hallitus, joka hyväksyy alkuvaiheen valinnat, kuitenkin kokoontuu vasta marraskuussa.
– Joka tapauksessa nyt tapahtunut liikahdus on merkittävä, jotta kaikki valmistelu saadaan tehtyä. Työtä nimittäin on paljon. Mutta uskon siihen, että vahva sote tulee, kaikesta hallinnollisesta suotamisesta ja huopaamisesta huolimatta, Antti Parpo toteaa.

Lisää vastuuta ja valtaa työntekijöille

Boot Camp -valmennuksessa Antti Parpoa haastatellut muutosagentti Mikko Hulkkonen kartoitti muutosjohtajan näkemyksiä tulevaisuuden sote-johtamisen vaatimuksista.
– Unelmana on palvelujärjestelmä, joka toimii joustavasti – niin ulospäin asiakkaiden suuntaan kuin myös sisäisesti.

Sotessa on pitkä perinne linjajohtamisesta ja byrokraattisesta hallinnosta.
– Tulevaisuudessa kaikkea ei toivottavasti aina tarvitsisi kysyä ylhäältä vaan enemmän tarvittaisiin työyhteisöistä nousevaa työn kehittämistä, Parpo visioi.
– Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme johtajia, jotka uskaltavat antaa valtaa työntekijöille.

Jonottamisesta kokonaisratkaisuihin

Tulevaisuudessa sähköiset palvelut ovat sekä reitti palveluihin että yksi palvelujen toteuttamistapa. Esimerkkejä joustavista palveluista valmennuksessa löytyi saksalaisesta putkiremontista kuin myös hammasklinikoilta, jotka ovat onnistuneet palveluintegraatiossa ja samalla vähentämään hukkatyön osuuden minimiin.
– Enää ei yksinkertaisesti ole varaa, että asiakkaita hoidetaan yksi osa kerrallaan jonotellen joka välissä viikkoja ja kuukausia. Tarvitaan kokonaisratkaisuja, joissa työntekijät liikkuvat ja järjestävät avun asiakkaan mukaan, Parpo vaatii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosagentti Mikko Hulkkonen haastattelee muutosjohtaja Parpoa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös