Kaisa Äijö Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen luotsiksi: ”Avoimuus ja arvostus ovat tärkeimmät yhteistyön työkalut”

Aloitit vuoden alusta Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa maakuntauudistuksesta vastaavana henkilönä, millä mielin otat pestin vastaan?

Aloitan tehtävässä tilanteessa, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen. Lakien läpimenoon liittyvä epävarmuus luonnollisestikin puhututtaa ja tuo valmisteluun oman elementtinsä. Olen kuitenkin erittäin iloinen tästä yllättäenkin eteeni tulleesta mahdollisuudesta ottaa haaste vastaan ja laajentaa omaa tehtäväkenttääni.

Miten tehtäväsi ja toimenkuvasi muutosorganisaatiossa muuttuu ja miten olet valmistunut uuteen rooliisi?

Olen vastannut aikaisemmin alueiden suunnittelu ja käyttö, liikenne ja ympäristö -kokonaisuuden valmistelusta. Muutosvalmistelu ja organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovatkin jo pääsääntöisesti tuttuja. Tehtäväkuvan laajentuminen on tarkoittanut uusiin asiasisältöihin tutustumista ja valmistelun kokonaiskuvan kirkastamista. Liikkuvaan junaan hypätessä eteen tulevat tehtävät itsessään valmistavat jo seuraavana odottavaan tehtävään.

Mitä aiot tehdä ensimmäisenä?

Maakuntauudistus sisältää useita maakuntaan tulevia tehtäväkokonaisuuksia, jotka eivät ole nousseet esille siinä määrin kuin tehtävien laajuus ja merkitys edellyttäisivät. Jatkoa ajatellen on tärkeää vahvistaa kokonaiskuvaa niin kutsutun maku-puolen tehtävistä osana tulevan maakunnan tehtäväkokonaisuutta. Aion suunnata valmistelua tähän. Tilannehan sinällään on valtakunnallinen. Tähän asti tehdyssä valmistelussa meillä Varsinais-Suomessa on luotu kattava kuva maakuntaan siirtyvien tehtävien sisällöistä ja niissä tapahtuvista muutoksista.

Mitkä ovat mielestäsi uudistuksen suurimmat haasteet (jos se menee eduskunnassa läpi) Varsinais-Suomessa?

Muutos haastaa julkisen toimijan uudistumaan. Maakunta tuo toteutuessaan uuden toimintaympäristön ja muuttaa rakenteita ja toimijoiden rooleja. Muutos on suuri ja edellyttää muutoksen ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä joustavaa uusien toimintamallien käyttöönottoa. Uudistuksessa puhutaan monialaisesta maakunnasta ja siitä saatavista synergiahyödyistä. Tämä tarkoittaa asiantuntijuuksien törmäyttämistä sekä yhä laaja-alaisempaa asioiden ja vaikuttavuuden tarkastelua ja ymmärrystä. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee rakenteet suunnitella reagoiviksi ja uusilla periaatteilla toimiviksi.

Mitkä arvot ovat mielestäsi tärkeimpiä uuden maakunnan rakentamisessa?

Maakunta onnistuu tehtävissään yhteistyössä kuntien, yritysten, valtion ja kaikkien maakunnan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Uskon, että avoimuus ja arvostus ovat tärkeimmät yhteistyön työkalut.

Mikä on parasta Varsinais-Suomessa?

Varsinais-Suomessa on Suomen kauneimmat maisemat ja monipuoliset mahdollisuudet rikastuttaa elämää.

"Maakuntauudistus sisältää useita maakuntaan tulevia tehtäväkokonaisuuksia, jotka eivät ole nousseet esille siinä määrin kuin tehtävien laajuus ja merkitys edellyttäisivät."

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi