Järjestökokous

Järjestöjen edustajat kokoontuivat pohtimaan sote-uudistusta

Järjestöjen edustajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa Turussa kuulemaan ajankohtaisen katsauksen Varsinais-Suomen sote-uudistuksen tilanteesta muutosjohtaja Antti Parpon johdolla.

- Tähän asti kunnallinen sektori ja järjestöt ovat toimineet kumppanuusperiaatteella. Jatkossa eri tuottajien keskinäiset suhteet tulee määritellä uudelleen, Parpo korosti.

Tulevaisuudessa sote-järjestöjen yksi rahoittajista on maakunta, kun aiemmin toimintaa ovat rahoittaneet kunnat.

- Mikäli valinnanvapaus menee läpi odotetulla tavalla, kaikki sote-tuottajat joutuvat uudenlaiseen tilanteeseen. Julkinen sektori joutuu kovaan testiin, mutta niin joutuvat myös yritykset ja järjestöt. Valinnanvapauden piirissä olevia palveluja ei jatkossa enää kilpailuteta julkisen sektorin toimesta vaan asiakas valitsee itse palveluntuottajan, Parpo kertoi.

Järjestökenttä mukana sote-uudistuksen myllerryksessä

Erityisasiantuntija Minttu Ojanen SOSTE- Suomen sosiaali- ja terveys ry.stä korosti sote-järjestökentän moninaisuutta. Ojasen mukaan huolena on mm. se, miten palveluketjujen käy, jos sote-palveluissa mennään kumppanuudesta kilpailutilanteeseen. Järjestölähtöisillä palveluilla on merkittävä rooli esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien arjessa.

- Myös se mietityttää, minkä tahon kanssa järjestöt jatkossa tekevät yhteistyötä, kuntien vai maakunnan? Ojanen pohti.

Järjestöjen näkökulmasta sote-uudistuksen keskeisiä kysymyksiä ovat asiakasosallisuus ja asukkaiden kuuleminen palveluja järjestettäessä, palveluohjauksen rooli valinnanvapauden lisääntyessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö ja resurssit.

Ojanen muistuttaa, että sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen sekä asiakaskeskeisten, kustannustehokkaiden ja vaikuttavien palveluiden turvaaminen hallintoa uudelleen organisoimalla.

- Haluamme tuoda uudistuksen valmisteluun ihmisläheisen kansalaisnäkökulman. Sote-järjestöissä on paljon erilaisten ihmisryhmien hyvinvoinnin erityiskysymyksiin liittyvää ammatillista ja kokemukseen liittyvää asiantuntemusta, Ojanen arvioi.