Ikäihmisten keskitetyn asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kokeilu alkaa

Ikäihmisten neuvonnan ja ohjauksen palveluita kehitetään yhteisessä kokeilussa Varsinais-Suomessa huhtikuusta alkaen. Asiakasohjaajaan saa jatkossa yhteyden mm. chatissa.

Erityisesti ikäihmisten puhelinneuvonta ja -ohjaus yhdistetään kokeilussa mukana olevissa kunnissa. Puhelinpalvelun aukioloaikoja voidaan näin myös pidentää.

Kokeilun aikana asiakas voi ottaa yhteyttä asiakasohjaajaan myös chatin avulla. Chat avautuu 4.4. klo 9.00 (asiakasneuvonta.fi)

Kokeilu alkaa 4.4.2018 ja se kestää kolme kuukautta. Jos kokeilu onnistuu suunnitellusti, toiminta jatkuu osana kuntien neuvontaa ja ohjausta.

Kokeilussa Varsinais-Suomen ikäihmisten palveluiden neuvontaan ja ohjaukseen luodaan yhtenäiset käytännöt. Asiakkaalla on myös enemmän vaihtoehtoja, miten hän voi ottaa yhteyttä palveluohjaukseen. Tavoitteena on edistää maakunnallista yhdenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Kokeilussa ovat mukana Perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarina, Lieto, Naantali, Parainen, Pöytyä, Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue, Turku ja Uusikaupunki. Lisäksi kokeiluun osallistuvat Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry sekä Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

KomPAssi-hanke  (2017–2018)  on  osa  Sosiaali-  ja  terveysministeriön  Kehitetään  ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta, I&O.

Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä ja siihen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Hankeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lisäksi Varsinais-Suomen alueen 3. sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoita.

Hankkeessa:

  • Iäkkäiden palveluohjaus ja -neuvonta järjestetään keskitetysti yhtenäisin menetelmin ja kriteerein
  • Omaishoidon palvelut monipuolistuvat tukemaan ikääntyneitä omaishoidettavia ja omaishoitajia sekä heidän jaksamistaan
  • Luodaan digitaalinen palvelu maakuntalaisille, ammattilaisille sekä alan yrityksille ja järjestöille