Ihmiset luovat muutoksen – tapaa Tuomo Melin

NIMI

Tuomo Melin

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Selvityshenkilönä toimin sääntö- ja ohjekirjojen vastuuvalmistelijana. Tähän työhön kuuluu palvelujen tuotteistusta, prosessien määrittelyä, hinnoittelua ja toimintamallin rakentaminen. Tavoitteena on hyödyntää jo toimivia käytäntöjä ja koota uusia käytäntöjä osaksi sääntö- ja -ohjekirjoja.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Uudistuksessa mukana olevien tahojen yhteistyön organisoiminen ja henkilöiden sitouttaminen. Suurena haasteena on osaamisen kohdentaminen oikein ja työn tekemisen järjestelmällisyys. Yhteisen päämäärän oivallus.  

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Työskentely osaavien ihmisten kanssa. Tämä reformi tarjoaa aidosti mahdollisuuden tavoitella korkeampaa hyvinvointia kaikille maakunnan asukkaille. Uudistus tarjoaa myös mahdollisuuden elinkeinoelämän kehittymiselle - uusille tuotteille ja digitalisaation hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Mahdollisuuden luoda entistä toimivampi palvelujärjestelmä, joka vastaa kansalaisten tarpeeseen. Palvelujen saatavuuden lisääminen ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä tavoitteita. Elinkeinoelämällä on ainutkertainen mahdollisuus kehittää ja tuottaa innovaatioita, jotka voidaan ottaa käyttöön, ei ainoastaan maakunnassa tai valtakunnallisesti vaan myös kansainvälisesti.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen vahva osaaminen ja sen hyödyntäminen. Elinkeinoelämän integrointi osaksi muutosta vahvistaa osaamista erityisesti lääketieteessä, mikä luo kerrannaisvaikutusten kautta työpaikkoja maakuntaan.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aikani kulutan metsästyksen, kalastuksen, urheilusukelluksen, kuntoilun ja kulttuurin parissa. Pyrin olemaan vapaa-aikanani huonosti tavoitettavissa.

"Elinkeinoelämän integrointi osaksi muutosta vahvistaa osaamista erityisesti lääketieteessä."