Ihmiset luovat muutoksen – Petri Pihlavisto maakuntauudistuksen keskiössä

Nimi

Petri Pihlavisto

Mitä työtä teet muutosorganisaatiossa?

Toimin erikoissuunnittelijana maakuntauudistuspuolen valmistelutehtävissä. Osallistun maakuntauudistukseen liittyvien asioiden koordinointiin, kokoan taustatietoja, laadin selvityksiä ja esityksiä sekä toimin asiantuntijajäsenenä valmistelutyöryhmissä.

Mitkä ovat lähiaikojen suurimmat haasteet?

Uudistuksen kireä aikataulu ja lukuisat tehtäväkokonaisuudet edellyttävät tehokasta priorisointia ja yhteistyötä toimialojen ja eri aluetasojen välillä. Uudistuksen siirtymävaihe on kriittisin, 2020 alussa palveluiden, järjestelmien ja yhteistyön pitää sujua niin, että palveluketjut toimivat. Tärkeätä on tehdä laajapohjaista yhteistyötä ja pyrkiä välttämään samojen asioiden keksiminen eri puolilla Suomea. Haasteena on myös oivaltaa kaikki ne uudet mahdollisuudet, joita uudistus luo.

Mikä innostaa sinua työssäsi?

Innostavaa on työskennellä osaavien ja motivoituneiden ihmisten kanssa uudistuksen keskiössä. Uusiin asioihin tutustuminen, tehtävien monipuolisuus ja haasteellisuus sekä työskentely todella laajassa yhteistyöverkostossa on mielenkiintoista.  Ennestään tutut ELY- ja TE-toimistoverkostot auttavat valmistelutehtävien hoitamisessa.

Mitä mahdollisuuksia näet sote- ja maakuntauudistuksessa?

Kyse on hallintouudistuksesta, jossa on mahdollisuus kehittää uusia toimintamalleja niin, että palvelut voidaan tulevaisuudessa tuottaa järkevällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Toimialarajat ylittävä yhteistyö on tässä avainasemassa. Asiakaskokemuksen pitää parantua ja byrokratian vähentyä. Sähköisiä palveluja pitää lisätä niin, että asiakas voi hoitaa rutiinipalvelut viranomaisten kanssa paikasta ja ajasta riippumatta.

Mitkä ovat Varsinais-Suomen vahvuudet, joita kannattaa jalostaa?

Positiivinen rakennemuutos kannattaa hyödyntää Varsinais-Suomessa täysimääräisesti. Esimerkiksi jo ennestään runsasta koulutustarjontaa voidaan edelleen lisätä yritysten ja tulevaisuuden tarpeiden suuntaan. Alueen yritysmyönteisyyttä ja positiivista mielikuvaa pitää edelleen jalostaa, jotta kyetään houkuttelemaan alueelle riittävästi työvoimaa ja uusia yrityksiä.

Mitä muuta teet kuin työtä?

Kesäisin matkustelen, remontoin omakotitaloa ja mökkeilen perheen kanssa. Kulttuuritapahtumat kiinnostavat laidasta laitaan, viimeksi kävin katsomassa Seitsemän veljestä. Harrastan liikuntaa itse ja valmennan nuoria yleisurheilijoita Kaarinassa. Pojan jalkapalloharrastuksesta on tullut koko perheen harrastus.

"Asiakaskokemuksen pitää parantua ja byrokratian vähentyä."