Ihmiset luovat muutoksen – Ora Yli-Urpo: Julkisissa ICT-palveluissa valtavasti kehittämismahdollisuuksia

Nimi?

Ora Yli-Urpo

Mitä työtä teet muutosorganisaatiossa?

Tehtäväni on ICT-valmistelussa projekti- ja järjestelmäportfoliosta huolehtiminen sekä osallistuminen tietohallinnon kehittämiseen.

Mitkä ovat lähiaikojen suurimmat haasteet?

Toiminnan kehittäminen ja siten myös ICT-uudistaminen on ja pitääkin olla jatkuvaa nykyisissä organisaatioissa. Näkyvyyden saaminen vuoteen 2021 ja kaikkeen tapahtuvaan muutokseen on tämän hetken päällimmäinen haaste. Toinen suuri haaste on tulevan maakunnan aikataulu. Uusia järjestelmiä ei kannata suunnitella vanhoihin toimintatapoihin ja rakenteisiin, joten ne voidaan määritellä vasta, kun maakunnan toimintojen suunnittelu on edennyt. Kokonaisarkkitehtuuri on tässä avainasemassa. Toki lisähaasteen tekemiseen tuo myös uudistuksen vaatimaan lainsäädäntöön liittyvä epävarmuus.

Mikä innostaa sinua työssäsi?

Se, että pääsee tekemään isoa ja vaikutuksiltaan merkittävää muutosta, jolla oikeasti voidaan parantaa asioita. Tällä alueella ei toista samantasoista kehittämishanketta ole. Tietysti innostuminen tässä hyvässä porukassa on helppoa muutenkin.

Mitä mahdollisuuksia näet sote- ja maakuntauudistuksessa?

ICT-näkökulmasta yhtenäistämisessä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on maakunnan alueella kunnissa ja kuntayhtymissä paljon päällekkäisiä järjestelmiä. Yksin sote-alueen salkussa on tunnistettu 534 eri järjestelmää. Yhtenäistäminen ei saa tietenkään rajoittua pelkkään tekniikkaan, vaan avainasia on toimintatapojen yhteinen kehittäminen.

Osaaminen saadaan paremmin käyttöön, kun monen yksikön ei tarvitse ylläpitää ja kehittää samoja toimintoja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä. Yhtenäistäminen vapauttaa resursseja digitaalisten palvelujen huomattavasti nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. Julkinen sektori on erityisesti asukkaalle suunnatuissa palveluissa yksityistä jäljessä ja kehittämismahdollisuuksia on paljon.

Mitkä ovat Varsinais-Suomen vahvuudet?

Varsinais-Suomessa on kaikki alat tasapainossa. Meillä on kilpailukykyistä teollisuutta, korkeakoulutusta ja hieno saaristo.

Mitä muuta teet kuin työtä?

Vanhan talon kunnostamisessa ja ylläpidossa riittää askaretta. Pari-kolme kertaa vuodessa suuntaan Lappiin, talvella laskettelemaan ja kesällä retkeilemään ja kalastamaan.

 

"Yhtenäistäminen ei saa tietenkään rajoittua pelkkään tekniikkaan, vaan avainasia on toimintatapojen yhteinen kehittäminen."