Ihmiset luovat muutoksen – Mikko Pakarinen keskittyy soten järjestämiseen

NIMI

Mikko Pakarinen

MITÄ TYÖTÄ TEE T MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Teen sote-uudistuksen valmistelua. Minulle kuuluu sote-uudistukseen liittyvien asioiden koordinointi yhdessä muutosjohtaja Antti Parpon kanssa. Joskus minut esitellään leikkisästi ”Antin oikeana kätenä”. Käytännössä työtä ovat teettäneet erityisesti sote-palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat, joita tehdään onneksi yhdessä isolla ja osaavalla porukalla koko maakunnan voimin. Ihan näin kapeilla hartioilla ei siis uudistus lepää.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Näen uudistuksen kireän aikataulun suurimpana haasteena. Toinen on lainsäädäntövalmistelun luoma epävarmuus. Sisällöllisesti tekemistä on valtava määrä, joten olennaista on löytää kaikkein keskeisimmät asiat, jotka täytyy ehtiä valmistella alueella yhteisvoimin kuntien ja kuntayhtymien porukoiden kanssa. Samalla täytyy muistaa, että kunnissa ja kuntayhtymissä täytyy palvelutuotannon pyöriä koko ajan, joten olemme muutosorganisaatiossa riippuvaisia kentällä tehtävästä käytännön valmistelutyöstä. Muutoksen laajuus huomioiden yhtälö ei ole ihan helppo ratkaistava.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Pidän siitä, että saan olla mukana valmistelemassa kansallisesti uraauurtavaa uudistusta. Isossa kuvassa haluan ajatella olevani osaltani rakentamassa meille suomalaisille parempaa tulevaisuutta. Paljon on myös kiinni porukasta, jonka kanssa saa tehdä työtä, ja joka puhaltaa ns. yhteen hiileen. Lisäksi tässä on erinomaiset mahdollisuudet päästä soveltamaan aiemmin oppimiani asioita, kehittyä ja oppia uutta.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Erityisesti sote-uudistuksen osalta meidän on mahdollisuus luoda järjestelmä, joka parantaa suomalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen suhteen. Meidän pitäisi onnistua muuttamaan palvelujen painotusta nykyistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Olennaista on, että ihmiset saisivat tarpeen mukaisen avun oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Toivottavasti pystymme siten myös vaikuttamaan talouskehitykseen siten, että kustannuskehitys olisi nykyistä hallitumpaa.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomessa on korkeatasoista osaamista ja henkistä pääomaa, joka on tulevaisuuden menestyksen edellytys. Maakunnasta löytyy osaamista monelta tieteen ja taiteen alalta. Itse näen tiedon ja sen hyödyntämisen merkityksen tulevaisuuden kannalta keskeisenä. Toisaalta Varsinais-Suomi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyvään elämään, joka liian usein tulee täällä asuvana otettua itsestäänselvyytenä.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Mieli tekisi sanoa, että kotitöitä. Vapaa-ajasta iso osa menee perheen kanssa, erityisesti lasten harrastuksissa. Valmennan nappulajalkapalloilijoita, joka on erinomaista vastapainoa työlle. Kentällä harjoiteltaessa esimerkiksi pelin avaamista tai askelharhautusta ei tule mietittyä sote-uudistusta. Samalla on äärimmäisen palkitsevaa nähdä miten lapset oppivat jalkapallon pelaamisen sekä ryhmässä toimimisen taitoja.

"Meidän pitäisi onnistua muuttamaan palvelujen painotusta nykyistä ennaltaehkäisevämpään suuntaan."