Ihmiset luovat muutoksen – Mika Viljanen kehittää turvallisuutta

NIMI

Mika Viljanen

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Tehtäviini kuuluu tulevan maakunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun koordinointi. Lisäksi tehtäväkuvaukseeni sisältyy maakunnan riskienhallintaan ja turvallisuuteen kuuluvien toimintojen suunnittelu yhteistyössä muiden valmistelijoiden kanssa.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Muutos, muutos, muutos... Suurimpana haasteena näen uudistuksessa mukana olevien tahojen sitoutumisen muutokseen ja ennen kaikkea maakunnan rakentamiseen. Nyt tarvitaan yhdessä tekemistä, jotta päämäärä annetussa aikataulussa saavutetaan.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Ihmisten auttaminen on aina ollut lähellä sydäntä. Tällä valmistelutehtävällä on merkitystä koko maakunnan turvallisuuteen ja ennen kaikkea kykyyn toimia mahdollisen kriisin hetkellä. Tehtäväkokonaisuuteen liittyy ”riittävästi” haastetta, mutta lopputulos varmasti palkitsee.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Tulevista maakunnista on muodostumassa merkittäviä toimijoita myös turvallisuuden tehtäväkentässä. Käynnissä oleva muutos mahdollistaakin kokonaan uuden tavan vaikuttaa Varsinais-Suomen maakunnan turvallisuuteen. Tämä lisäarvo on nyt kyettävä hyödyntämään alueemme asukkaiden ja toimijoiden turvallisuuden kehittämiseksi. Tehdään Varsinais-Suomesta valtakunnallinen turvallisuuden edelläkävijä.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomessa on monipuolista ja vahvaa elinkeinoelämän, kuten julkisenkin puolen osaamista. Maakunnan tulee tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin osaamisen laaja-alaista kehittämistä, jotta alueemme tietotaito säilyy jatkossakin arvostetulla tasolla. Pidetään katse siis ”horisontissa” ja panostetaan rohkeasti poikkihallinnolliseen kehittämiseen sekä kannustetaan innovaatioihin.  

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen parissa. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi nuorempaa ”aikuista”.  Erityisen mielenkiinnon kohteita ovat erityisesti puuveneet, nikkarointi, matkailu ja valokuvaus.

"Tehdään Varsinais-Suomesta valtakunnallinen turvallisuuden edelläkävijä."