Ihmiset luovat muutoksen – Karoliina Luukkainen edistää maakunnallista hyvinvointia

NIMI?

Karoliina Luukkainen

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Vastaan muutosorganisaatiossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osallisuusasioiden valmistelukokonaisuuksista. Työpanoksestani 50 % on muutosorganisaatiossa ja toinen puolikas Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla, jossa työskentelen erityisasiantuntijana ja vastaan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantaprosesseista, strategian valmistelusta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä osallisuusasioista.

MIKÄ ON HAASTAVINTA TYÖSSÄSI?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvin laaja-alaista. Se koskettaa kaikkia hallinnon aloja ja kohdentuu eri tasoihin aina yksilöstä väestötasoon ja elinympäristöihin. Esimerkiksi lasten liikkumattomuus ja ylipaino ovat haasteita, joiden ratkaisemiseen vaaditaan neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen, kouluterveydenhuollon, perheiden, järjestöjen, elinkeinoelämän, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen jne. yhteistyötä. Työssä onnistuminen vaatii laajoja verkostoja ja käsien työntämistä joka paikkaan. Aina voisi tehdä vielä enemmän.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Saan tehdä työtä, jonka tärkeyteen uskon koko sydämestäni. Kimpassa-työyhteisössä on arvot kohdillaan. Työuran eri vaiheissa olen monesti ollut tilanteissa, joissa erinomaisetkaan kehittämisasiat eivät ole oikein edenneet ja oma työ on tuntunut narulla työntämiseltä. Kimpassa-porukassa ei ole tästä tietoakaan: asioihin tartutaan ja ilmapiiri on valtavan yhteistyösuuntautunut. Vaikka työtä on paljon, sitä tehdään ”Yes we can” -asenteella.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Nykyinen sote-palvelujärjestelmämme on pitkän historiallisen kehityksen tulos. Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön on jokaisen sote-organisaation toiminnan tavoitteena. Isossa kuvassa emme kuitenkaan nykyisessä järjestelmässämme pysty tätä muutosta tekemään. Esimerkiksi vaativan erikoissairaanhoidon kulujen kova kasvuvauhti näivettää perustason palveluiden ja ehkäisevän työn resurssointia.

Mielestäni nykyinen sote on kuin Pisan kalteva torni. Kehittämistoimenpiteillä voimme hioa seiniä ja vahvistaa perustaa siten, että tornimme pysyy juuri ja juuri pystyssä, mutta loppujen lopuksi käsissämme on vain kalteva torni. Sote-uudistus antaa meille mahdollisuuden miettiä, tarvitsemmeko tornin vai ihan jotakin muuta? Tässä uudistuksessa olisi mahdollisuus keikauttaa koko palvelujärjestelmä siten, että sen perustuksena on vahva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ. Tuleva maakunta voi toimia alueellisesti hyte-työn moottorina ja kaikkia hyödyttävän yhteistyön edistäjänä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä vaikutetaan suoraan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen ja siksi se kytkeytyy sote-uudistuksen kahteen keskeiseen tavoitteeseen; hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen sekä sote-kustannusten kasvun hillintään. Hyte-työ on siis sote-uudistuksen ytimessä!

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Alueellamme on paljon hyvää osaamista ja hienosti toimivia palveluita sekä innovaatioita. Hyvät käytänteet tulisi saada laajasti käyttöön. Meillä on myös vahva järjestösektori tuomassa oman erityisosaamisensa ja vahvuutensa kehittämistyöhön. Varsinais-Suomessa on onnistuttu lisäämään merkittävästi yhteistyötä ja luottamusta toimijoiden välillä. Toimintakulttuuri on kehittynyt vahvasti positiiviseen suuntaan. Se on kivijalka, jolle kelpaa rakentaa.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Lenkkeilen Hirvensalossa luonnon keskellä, elän mieheni kanssa hyvää ja kiireistä perhearkea kahden alakouluikäisen lapsen äitinä ja nautin niistä hetkistä kun saan uppoutua kirjojen maailmaan.

"Saan tehdä työtä, jonka tärkeyteen uskon koko sydämestäni. Kimpassa-työyhteisössä on arvot kohdillaan."