Ihmiset luovat muutoksen – Juha Rantasalo keskittyy kiinteistöihin

NIMI

Juha Rantasalo

MITÄ TYÖTÄ TEET MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Toimin kiinteistö- ja tukipalveluiden vastuuvalmistelijana. Keskeisimpänä tehtävänä on toimia maakunnalle vuokrattavien kiinteistöjen ja tilojen neuvotteluosapuolena tilojen vuokraajalle Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, sekä valmistella maakunnan ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden palvelutuotantomalli ja näiden sisältö.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Varsinais-Suomessa on maakunta- ja sote-uudistuksen kohteena olevilla nykyisillä organisaatioilla käytössään tai omistuksessaan lähes 900 tilaa tai rakennusta ja yli 1 milj. m2 . Toimintamme on pirstaloitunutta ja  haasteena on saada kerättyä kaikki oleellinen tieto uuden toimintamallin rakentamiseksi.

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Uuden tekeminen ja asioiden kehittäminen on aina ollut kiehtovaa, sillä silloin voi käyttää luovuutta ja haastaa itseään ongelmien ratkaisemisessa. Uuden tekeminen uudistaa myös omaa ajattelua ja pitää itseni virkeänä, kun joutuu pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja tai hakemaan kokemuksia vertaisorganisaatioista. 

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Vaikka Suomessa isossa kuvassa asiat ovatkin varsin hyvällä mallilla, niin mahdollisuuksia palvelujen laadun  ja saatavuuden parantamisessa on olemassa vaikka kuinka paljon. Kustannusten laskua tulee tapahtumaan vasta muutaman vuoden jälkeen, koska uusien ICT- ja muiden rakenteiden perustaminen aiheuttaa aloitusvaiheessa lisäkustannuksia.  Se miten tässä kokonaisuutena onnistumme, on kiinni yhteisestä tahdosta, yksituumaisuudesta ja kyvystä tehdä korjaavia toimia jos ”valuvikoja” paljastuu.  

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen alueella on  paljon lääketieteellistä- ja teknologista osaamista sekä luovuutta, joita ilmentävät vahva lääketieteellinen koulutus ja tutkimus, bioteknologian yritysten keskittymä, peliyritykset, meri- ja autoteollisuuden osaaminen.  Olisi osattava soveltaa ideoita ja innovaatioita yli organisaatio- ja toimiala-rajojen.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aika menee perheen parissa kesällä mökkeillessä ja myös aika paljon konserteissa.  Pienet rakennus- ja kunnostustyöt ovat myös jokakesäisiä harrastuksia.  Olen myös tiivisti osallisena kansallisessa ja eurooppalaisessa sairaalatekniikan alaa koulutuksellisesti ja ammatillisesti kehittävässä yhdistysmuotoisessa toiminnassa. Se tuo mukanaan hienoja ystäviä maanlaajuisesti ja kansainvälisesti, mikä on sosiaalisesti hyvin antoisaa. Tämän vuoksi en koe sitä työksi sisällöstä huolimatta. 

 

"Se miten onnistumme on kiinni yhteisestä tahdosta, yksituumaisuudesta ja kyvystä tehdä korjaavia toimia jos ”valuvikoja” paljastuu."