Ihmiset luovat muutoksen – Jaakko Ståhlberg haastaa vanhat rakenteet

Nimi

Jaakko Ståhlberg

Mitä työtä teet muutosorganisaatiossa?

Työskentelen muutosorganisaatiossa nimikkeellä kokonaisarkkitehti. Suunnittelen ja mallinnan tulevan maakunnan toimintaa ja rakenteita, jotta kokonaisuuteen liittyvät eri intressit ja niiden muutostavoitteet voidaan tunnistaa. Näin aikaansaadut toimintamallit luovat kokonaiskuvaa ja auttavat ymmärtämään maakunnan keskeisiä rakenteita sekä niiden välisiä suhteita ja sidoksia toimintaympäristöömme.

Suunnittelun keskiössä on maakunnan asukas, mikä näkyy myös muutosorganisaatiomme palvelujen järjestämistä ohjaavien teesien kärjessä: ”Asiakas ennen organisaatiota”. Asiakaslähtöinen toiminta on edellytys myös digitalisaation onnistumiselle ja sekin on Varsinais-Suomen uudistusvalmistelussa yhtenä päätavoitteena: ”Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden”.

Iso osa työajastani kuluu kansallisen yhteiskehittämisen merkeissä eri ministeriöiden, muiden maakuntien sekä Turun kaupungin kanssa.

Mitkä ovat lähiaikojen suurimmat haasteet?

Suurimpana haasteena on varmistaa asiakaskeskeisyyden tavoitteen toteutuminen halutulla tavalla. Perinteisestihän julkiset organisaatiot ovat kehittäneet toimintaansa hallinnon tehtävien näkökulmasta, jolloin uudistukset ovat näyttäytyneet lähinnä organisaatiomuutoksina.

Valtiovarainministeriön viestiä lainatakseni, julkishallinnon toiminnan tulee tukea ihmiskeskeistä ja ennakointikykyistä yhteiskuntaa. Siinä eri organisaatiot yhdessä työskennellen mahdollistavat sujuvia elämäntapahtumia ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tämä johtaa kokonaisvaltaisen elämänlaadun paranemiseen.

Toivon, ettemme tyydy ratkomaan aikamme suurimpia julkisen hallinnon haasteita organisaatiomuutoksilla, kun oikea ongelma ratkaistaan työskentelemällä yli organisaatiorajojen.

Ihmiskeskeistä ja ennakoivaa toimintamallia on kuvattu keväällä valmistuneessa maakuntien viitearkkitehtuurissa, jota hyödynnetään maakuntien perustamisessa, maakuntien ohjauksen suunnittelussa sekä maakuntien ja julkisen hallinnon yhteisten palvelujen järjestämisessä. Jää nähtäväksi, paljonko viitearkkitehtuuria pystytään valmistelussa hyödyntämään. Tärkeintä järjestäjän eli tulevan maakunnan organisaatiorakenteiden suunnittelussa on huomioida se, että rakenteita pystyttäisiin tarvittaessa jatkossa ketterästi muuttamaan asiakaslähtöisimmiksi ja sitä kautta digitalisaatiota tukeviksi.

Asiakaslähtöisestä toimintamallista julkishallinnossa on vähän esimerkkejä, joten suoranaisia kokemuksiakaan toimivasta mallista ei ole. Se kuitenkin tiedetään, että nykyisillä hallintokeskeisillä rakenteilla digitalisaatio ei onnistu, eikä niillä myöskään tueta maakuntauudistuksen asiakaskeskeisten tavoitteiden toteutumista.

Mikä innostaa sinua työssäsi?

Olen luonteeltani joukkuepelaaja ja työskentely yhdessä maakunnan parhaiden osaajien kanssa on todella antoisaa ja mielenkiintoista. Siirtyminen asiakaslähtöiseen, digitalisaatiota tukevaan toimintamalliin on valtava muutos. Sen onnistuminen vaatii yhteistyötä ja ketterin askelin etenemistä.

Mitä mahdollisuuksia näet sote- ja maakuntauudistuksessa?

Asettamalla maakunnan asukas, hänen hyvinvointinsa sekä maakunnan kilpailukyvyn edistäminen maakunnan toiminnan ja sen johtamisen keskiöön, voidaan huomattavasti paremmin tukea ihmisen elämistä ja hänen pärjäämistään yhteiskunnassa. Kun tarpeettomat organisaatiorajat poistetaan ja sen sijaan rakennetaan organisaatio tukemaan ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, on mahdollista luoda kokonaisvaltainen kuva maakunnan asukkaan tarpeista. Nyt kun olemme maakuntauudistuksessa rakentamassa uutta organisaatiota, tämä on huomattavasti helpompaa kuin nykyrakenteiden muuttaminen.

Mitkä ovat Varsinais-Suomen vahvuudet, joita kannattaa jalostaa?

Varsinais-Suomessa on olemassa tarvittava rakenteellinen infrastruktuuri, kattava sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto erikoissairaanhoitoineen, monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä hyvät liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Näitä kun kehitetään yhdessä kokonaisuutena ymmärtäen kunkin osapuolen rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä, voidaan saavuttaa jotain sellaista, mitä nykyiset hallintorakenteet eivät mahdollista.

Mitä muuta teet kuin työtä?

Vietän aikaani perheen parissa ja omakotitaloasujana ympäristössä riittää aina jotain puuhaa. Lisäksi jalkapallon parissa seuratoimijana ja valmentajana kuluu useampi tunti viikossa.

"Siirtyminen asiakaslähtöiseen, digitalisaatiota tukevaan toimintamalliin on valtava muutos. Sen onnistuminen vaatii yhteistyötä ja ketterin askelin etenemistä."