Ihmiset luovat muutoksen – esittelyssä Nina-Mari Turpela

NIMI

Nina-Mari Turpela

MITÄ TYÖTÄ TEE T MUUTOSORGANISAATIOSSA?

Hallintojohtajana toimin vastuuvalmistelijana uuden maakunnan hallintorakenteiden valmistelussa. Tähän työhön kuuluu mm. hallintorakenteiden suunnittelu ja määrittely sekä maakunnan johtamismallin rakentaminen. Johdan prosessia sopimusten ja omaisuuden selvittämiseksi ja hoidan käynnistämisvaiheen operatiivisia hallinnon tehtäviä.

MITKÄ OVAT LÄHIAIKOJEN SUURIMMAT HAASTEET?

Uudistuksessa mukana olevien tahojen yhteistyön organisoiminen ja henkilöiden sitouttaminen siten, ettei lisäajasta tule pelkkä aikalisä. Suurena haasteena on osaamisen ja johtamisen kohdentaminen oikein ja muutoksen järjestelmällinen johtaminen. Yhteisen päämäärän oivallus.  

MIKÄ INNOSTAA SINUA TYÖSSÄSI?

Ehdottomasti innostavinta on mahdollisuus osallistua julkisen hallinnon suurimpaan reformiin ja siten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan ja suomalaisten tulevaisuuteen.  Jatkuva uuden oppiminen ja kehittäminen takaavat motivaation, elämme todella keskellä muutosta. Kun kaikki prosessit vaikuttavat toisiinsa yksi parhaista puolista on ihmiset, jotka tuovat erilaista osaamistaan kokonaisuuteen.

MITÄ MAHDOLLISUUKSIA NÄET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESSA?

Näen mahdollisuuden luoda uusia, perinteiset rajat ylittäviä toiminnallisesti ja tulevaisuudessa taloudellisesti järkeviä kokonaisuuksia ja toimintamalleja.

MITKÄ OVAT VARSINAIS-SUOMEN VAHVUUDET, JOITA KANNATTAA JALOSTAA?

Varsinais-Suomen elinkeinoelämä on monipuolista. Täällä sijaa on niin perinteiselle tekemiselle kuin innovaatioille. Meillä on korkeakoulujen tuomaa vahvuutta ja ennen kaikkea laadukasta asumista ja elintasoa. Koulutusta lisäämällä vahvistamme aluetta edelleen tarjoamalla huippuosaamista kaikilla aloilla.

MITÄ MUUTA TEET KUIN TYÖTÄ?

Vapaa-aikani kulutan urheilun ja rikosten parissa. Tosin jälkimmäiseen osallistun vain kirjallisuuden välityksellä ja yleensä auringon alla. Paras paikka ihmisen olla on saaristo.

"Näen mahdollisuuden luoda uusia, perinteiset rajat ylittäviä toiminnallisesti ja tulevaisuudessa taloudellisesti järkeviä kokonaisuuksia."