Ihmiset luovat muutoksen – Annamari Sarén-Koivu

Nimi

Annamari Sarén-Koivu

Mitä työtä teet muutosorganisaatiossa?

Valmistelen maakuntauudistusta kasvupalveluiden osalta. Kasvupalvelut pitävät sisällään nykyiset valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Tällä hetkellä laadin palvelukuvauksia eri palveluista. Yhtenä isona ja tärkeänä osana työtäni on monialaisen yhteispalvelun kuvaaminen ja suunnittelu. Monialainen yhteispalvelu yhdistää työllisyyden palvelut sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tarjoaa työnhakijalle eri viranomaisten palveluja yhden luukun periaatteella. Teen sen vuoksi tiiviistä yhteistyötä TE-toimiston henkilöstön ja aikuissosiaalityön kanssa.

Mikä on haastavinta työssäsi?

Haastavinta on epävarmuus uudistuksen kohtalosta ja aikatauluista. Haastavaksi koen myös usean erilaisen organisaation ja organisaatiokulttuurin yhteensovittamisen sellaiseksi toimintamalliksi, että asiakas on ykkösenä. Jokainen maakunta valmistelee asioita omalla tavallaan, joten paljon tehdään päällekkäistä työtä. Kasvupalveluiden näkökulmasta koen erityisen haasteelliseksi sen, että jokainen maakunta pitää kiinni omista osaajistaan, jolloin työvoiman liikkuvuus ja osaamisen löytyminen oman maakunnan ulkopuolelta saattaa hankaloitua.

Mikä innostaa sinua työssäsi?

Kaikenlaisten asioiden ja toimintatapojen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Minua innostavat uudet haasteet ja niiden selättäminen. Pidän muutosta mahdollisuutena ja haluan olla osana sen tekemisessä. Tässä työssä olen päässyt osaksi todella osaavaa ja monipuolista joukkoa, jossa osaamista myös jaetaan. Olen päässyt perehtymään kokonaan uusiin organisaatioihin ja uusiin tehtäviin, joista olen saanut oppia paljon.

Mitä mahdollisuuksia näet sote- ja maakuntauudistuksessa?

Uudistus mahdollistaa minun mielestäni todella asiakaslähtöisen palvelun. Vaikka jokainen mukana oleva taho koittaakin varmasti kehittää omia palvelujaan koko ajan entistä asiakaslähtöisemmäksi, en usko, että konkreettista parannusta syntyy ilman kunnon ravisteluja. Uudistuksen myötä pystytään rakentamaan sellaiset mallit, joissa asiakas todella on keskiössä.

Mahdollisuudeksi koen myös sen, että kaikki palvelut ovat yhden katon alla. Se lisää yhteistyötä ja synergiaa. Resursseja pystytään hyödyntämään paremmin ja karsimaan päällekkäisiä toimintoja. Tämä luonnollisesti edistää kustannustehokkuutta. Palveluja ja palvelumalleja uudelleen mietittäessä pystytään myös kehittämään digitaalisia palveluja entistä monipuolisemmiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.

Mitkä ovat Varsinais-Suomen vahvuudet, joita kannattaa jalostaa?

Varsinais-Suomella on maailman upein saaristo. Sitä kannattaa hyödyntää matkailun näkökulmasta. Ainutlaatuisuutensa takia saaristomatkailu pitää toteuttaa ekologisesti ja kestävä kehitys mielessä pitäen.  Meillä on myös vahvaa teollista osaamista. Auto- ja meriteollisuuden ympärille kannattaa rakentaa systemaattisesti osaamiskeskusta, jossa yritykset saavat synergiaa toistensa tekemisistä ja pystyvät vaikkapa hyödyntämään toistensa ylijäämämateriaaleja. Osaavan työvoiman saatavuuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Yliopisto on vahvuus, mutta lisäksi tarvitaan työvoimaa myös maakunnan ulkopuolelta. Hyvät ja nopeat kulkuyhteydet (valtatie 8 moottoritieksi, tunnin juna, lähijunaliikenne jne) helpottavat työssä käymistä lähimaakunnista.

Mitä muuta teet kuin työtä?

Meillä on vapaa-ajan asunto, jossa vietämme kaiken liikenevän ajan ympäri vuoden. Siellä riittää aina puuhaa ja tekemistä. Metsä ja meri ovat tärkeitä minulle, niistä kerään voimaa arkeen. Pidän myös erilaisista käsitöistä. Tällä hetkellä on neulomiskausi. Minusta on myös hauska purkaa huonekaluja palasiksi ja maalailla ja verhoilla ne uudelleen; joskus ne saavat vallan uuden käyttötarkoituksen. Viihdyn myös kirjojen ja ristisanojen parissa.

"En usko, että konkreettista parannusta syntyy ilman kunnon ravisteluja."