Iäkkäiden palveluita kehitetään kohti sotea

Turussa järjestetyssä Gerontologia 2017 -kongressissa 7.–9.6. esiteltiin mm. ikäihmisille suunnattuja hallituksen kärkihankkeita. Kirsi Kiviniemi kertoi I&O-hankkeen etenemisestä Varsinais-Suomessa.

I&O-kärkihankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Hankkeen Varsinais-Suomen muutosagentti Kirsi Kiviniemi muistuttaa, että ikääntyneiden asumispalvelujen kehittäminen ei ole pelkästään sote-palveluiden asia.

– Kaavoitus, rakentaminen, vapaa-ajan palvelut, julkinen liikenne… Eri toimijoilla on yhteinen vastuu iäkkäiden elinympäristöistä, Kiviniemi sanoo.

Sote-uudistusta valmisteltaessa vanhusten asumisen, hoivan ja palvelujen kustannustehokas yhteensovittaminen korostuu. Kiviniemen mukaan palvelukorttelit ja muistisairaiden kylät ovat hienoja esimerkkejä tästä, ja uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan koko ajan lisää.

– Hankkeessa toteutuva kehittämistyö tehdään yhteistyössä sote-uudistuksen kanssa. Tiivistäen voisi todeta, että hankkeessa keskitymme sisältöihin ja sote-uudistus keskittyy rakenteisiin, Kiviniemi avaa.

Avoin ja aktiivinen Varsinais-Suomi

Kiviniemen mukaan Varsinais-Suomen kunnat ovat erittäin avoimia ikäihmisten asumispalvelujen kehittämiseen.

– On ollut hienoa huomata, miten avoimesti ja rehellisesti asiasta voidaan keskustella. Se on kaikkein tärkeintä, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi, hän iloitsee.

– Alueen kunnat ovat olleet myös todella aktiivisia. Monet lähestyvät hankeväkeä itse ja kysyvät, miten voisimme yhdessä kehittää toimintaa.

Varsinais-Suomessa ikäihmisten kärkihankkeen lopputuotoksena syntyy maakunnallinen suunnitelma iäkkäiden palvelujen järjestämisestä. Lisätietoa hankkeesta: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Teksti ja kuva: Matti Koivisto