Neuvolan terveydenhoitaja

Henkilöstötyöryhmä aloittaa tilasto- ja sopimustietojen keräämisen

Henkilöstötyöryhmän tiedote 2/2017:

Henkilöstötyöryhmä on laatinut työsuunnitelmaa vuosille 2017 ja 2018.

Keväällä 2017:

  • työryhmä kartoittaa erilaisia paikallisia sopimuksia ja kerää ammattiryhmäkohtaista tilastotietoa siirtyvän henkilöstön osalta.

Vuosi 2018:

  • tehdään varsinaisia henkilöstöä koskevia päätöksiä.

Aikataulua ja tehtäviä päivitetään sitä mukaa, kun lainsäädäntö valmistuu ja palvelutuotantotyöryhmän työ etenee.

Työryhmässä pohdittiin myös, onko tarvetta tehdä rekrytointiohjetta/linjausta. Työryhmä totesi yksimielisesti, että sote‐uudistus ei sinällään ole peruste määräaikaisuudelle, kuten Kuntatyönantajat on linjannut. On kuitenkin huomioitava, että eri organisaatioissa uudistukseen liittyy myös muita palvelutoiminnan uudistustarpeita ja siten yksiselitteistä ohjetta ei voida antaa.

Tässä vaiheessa työryhmä pitää muutoksen hallinnassa ensiarvoisen tärkeänä tiedottamista ja viestintää sekä jatkuvaa ihmisten kuuntelemista ja keskustelua. Uudistuksen tässä vaiheessa epäselviä asioita on paljon ja siten valmiita vastauksia ei vielä moniinkaan kysymyksiin ole.

Henkilöstötyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 30.3.2017.

Henkilöstötyöryhmän tiedotteet:

Tiedote 1/2017

Tiedote 2/2017

Lisätietoja ryhmien toiminnasta antavat:

Henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja
Katariina Similä
katariina.simila(a)tyks.fi,
p. 040 502 1986

YT-ryhmän puheenjohtaja
Sinikka Valtonen
sinikka.valtonen(a)turku.fi,
p. 040 164 5393

Henkilöstö-
työryhmän
kokoonpano
ja muistiot

Yhteistoiminta-
ryhmän kokoonpano
ja muistiot

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi