Neuvolan terveydenhoitaja

Henkilöstö- ja yhteistoimintaryhmät ovat aloittaneet toimintansa

Sote-uudistuksessa on kaksi ryhmää, joissa käsitellään henkilöstöä koskevia asioita. Molempien ryhmien rooli on oleellinen:

  • henkilöstötyöryhmässä tehdään valmistelutyötä ja
  • yhteistoimintaryhmässä kuullaan henkilöstöä virallisesti ennen varsinaista päätöksentekoa.

Kumpikaan ryhmä ei tee varsinaisia päätöksiä.

Henkilöstötyöryhmä kartoittaa siirtyvän henkilöstön asioita

Henkilöstötyöryhmän tehtävänä on valmistella sote-uudistukseen liittyviä henkilöstöasioita, kartoittaen mm. siirtyvän henkilöstön ja sen työ- ja virkasuhde-etuuksia. Tämän lisäksi työryhmä valmistelee henkilöstöä koskevia sääntöjä ja ohjeita yhteistyössä hallinto-, laki- ja sopimustyöryhmän kanssa.

Työryhmä huolehtii myös, että sote-uudistuksessa tehtävissä henkilöstöratkaisuissa noudatetaan valtakunnallisia linjauksia.

Yhteistoimintaryhmä kuulee henkilöstöä ennen päätöksentekoa

YT-ryhmä toteuttaa muutoksessa yhteistoimintalakia henkilöstön kuulemisesta
henkilöstövaikutteisissa asioissa ennen päätöksentekoa. Alatyöryhmien puheenjohtajat tai edustajat tulevat esittelemään asioita ennen päätöksentekoa YT-ryhmään. Henkilöstön edustus alatyöryhmissä täydentää yhteistoimintaa.

Ryhmät kokoontuivat ensimmäisen kerran alkuvuodesta

Henkilöstötyöryhmä ja YT-ryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa viikolla kaksi. Molemmissa kokouksissa käytiin läpi käytännön asioita, jotka liittyivät mm. työskentelytapoihin, käsiteltäviin asioihin, tiedottamiseen, rooleihin valmistelutyössä ja aikatauluihin. YT-ryhmän kokouksessa oli paikalla muutosjohtaja Antti Parpo, joka kertoi yleisestä uudistuksen valmistelutilanteesta.

Jatkossa molemmat ryhmät tulevat tiedottamaan Kimpassa-Allihopa-sivustojen kautta. Ryhmissä keskusteltiin tiedottamisen haasteista ja todettiin, että ryhmien jäsenet ovat avainasemassa viedessään tietoa edelleen edustamalleen organisaatiolle ja jäsenistölle.

Kaikista tulevista kokouksista laaditaan kokoustiedote, tilanteesta riippuen erikseen tai henkilöstö- ja YT-ryhmien kesken yhteisenä. Virallisesta  tiedottamisesta ryhmien työskentelystä vastaa työnantaja.

Henkilöstötyöryhmä kokoontuu seuraavaksi 27.2.2017. Silloin käsitellään työryhmäntoimintasuunnitelmaa ja aloitetaan sote-uudistukseen liittyvä tiedonkeruu.

YT-ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 9.3.2017

Lisätietoja ryhmien toiminnasta antavat:

Henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja
Katariina Similä
katariina.simila(a)tyks.fi,
p. 040 502 1986

YT-ryhmän puheenjohtaja
Sinikka Valtonen
sinikka.valtonen(a)turku.fi,
p. 040 164 5393

Henkilöstö-
työryhmän
kokoonpano
ja muistiot

Yhteistoiminta-
ryhmän kokoonpano
ja muistiot