FinSote-kysely tuo arvokasta terveystietoa uudelle maakunnalle

Kohtaavatko sote-palvelut ja asiakkaiden tarpeet? Pitäisikö maksuja porrastaa? Auttavatko läheiset, kun apua tarvitaan arjessa?

THL käynnistää laajan kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, jolla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia sekä väestön näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Myös tuhannet varsinaissuomalaiset vastaanottavat tutkimuksen.

  • Tutkimukseen kannattaa osallistua, koska sen kautta saamme arvokasta tietoa sote-palveluista, jotka auttavat meitä rakentamaan uuden maakunnan palveluja, sanoo sote-muutosjohtaja Antti Parpo.

Tutkimuksella tuotetaan tietoa, jonka avulla päätöksentekijät osaavat kohdistaa palveluja sinne, missä tarve on suurin.

  • Maakunnat voivat seurata oman alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia pitkäjänteisesti ja myös verrata tilannetta muihin, sanoo THL:n johtava asiantuntija Anu Muuri.

FinSote-tutkimukseen kutsutaan noin 60 000 suomalaista syksyn 2017 aikana. Kysely lähetetään kirjeitse satunnaisotannalla valikoituneille yli 20-vuotiaille henkilöille. Muut halukkaat eivät voi vastata kyselyyn.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi