Behovet att utveckla tjänster har identifierats i Egentliga Finland och en önskan finns att fortsätta samarbetet över kommungränserna

Regeringen lämnade in sin avskedsansökan till republikens president 8.3.2019 kl 10. Regeringens avskedsansökan beror på att vård- och landskapsreformen fallit. 

Sakkunniga som har jobbat med reformen i Egentliga Finland beklagar att man inte lyckas ro reformen i hamn under denna regeringsperiod.

 • Processen har visat hur svårt det är att genomföra en omfattande reform av social- och hälsovården med en snabb tidtabell, säger förändringsdirektören för social- och hälsovård i Egentliga Finland Antti Parpo.

Sedan hösten 2018 har fokus inom reformarbetet i Egentliga Finland legat på utvecklingen av tjänster i stället för administrativa strukturer. Det finns flera exempel på konkret utvecklingsarbete:

 • Vi håller på att skapa ett gemensamt patientdatasystem i landskapet.
 • Vi utvecklar barn-, ungdoms- och familjetjänster tillsammans även i framtiden. Metoden för tidigt ingripande förstärks genom en familjecentersmodell, som inkluderar en Be om hjälp-knapp och rådgivningschatt.
 • Specialiserade och krävande barn- och ungdomstjänster utvecklas i kompetens- och stödcenter.
 • Tjänster för äldre och deras anhöriga utvecklas i kommunalt samarbete inom det tvåspråkiga projektet KomPAssi. KomPAssi hjälper genast vid en första kontakt (bl.a. rådgivningstelefon, chatt, elektronisk plattform för tjänster).
 • Den populära distansmottagningen MinKlinik har ersatt rentav hundratals besök vid hälsovårdscentralen i Pöytis och Aura. Pilotens verksamhet fortsattes till slutet av år 2019 och den har från detta års början också utvidgats till kommunernas hemtjänst.
 • Organisationer och tredje sektorn samt kommunerna främjar välfärd genom ett intensivare samarbete än tidigare.
 • Samarbete mellan myndigheter har intensifierats.
 • Effektiverad arbetsförmedling (pilotprojekt för tillväxttjänster). Kunder som hänvisas till en serviceproducent kan sysselsättas snabbt till arbetsplatser som uppstått i landskapets positiva strukturomvandling.
 • Transporterna i landskapet kartläggs inom organiseringen av persontrafik.
 • Informationsledning utvecklas
 • Pilotprojekt med arbetsrotation inom lantbruksförvaltning
 • Kommunernas aktörer har skapat fungerande samarbetsnätverk.

Vi har även kartlagt utvecklingsbehov bl.a. inom mottagningstjänster, specialiserad sjukvård, vård på bäddavdelning, vuxensocialarbete och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vi har kartlagt social- och hälsovårdsfältet noggrant och dialogen mellan de olika aktörerna har blivit bättre.

 • Vi har goda möjligheter att utveckla tjänster genom samarbete, det finns ingen återvändo till det gamla. Kommunen är en för liten enskild aktör inom social- och hälsovården, speciellt digitala system och utvecklingen av elektroniska tjänster lyckas inte i en splittrad modell, konstaterar Parpo.

Landskapsreformens ansvarsberedare Kaisa Äijö påminner att syftet är att skapa välfärd för invånarna och goda verksamhetsförutsättningar för företagen och att ta vara på miljön.

 • Vi har mera information än någonsin tidigare som vi kan utnyttja för att skapa ett nytt och fungerande system. Vi får inte försumma den här chansen, säger Kaisa Äijö.

Antti Parpo tror inte att samarbetet kring utvecklingen av tjänsterna avbryts

Som nästa steg kommer man att inleda en dialog med kommunerna och samkommunerna för att utreda hur tjänsterna bäst kunde utvecklas tillsammans. Finlands följande regering avgör riktningen och tempot för det fortsatta arbetet, men Parpo utgår från att arbetet med vårdreformen fortsätter.

Personalstyrkan inom Kimpassa-Allihopa-förändringsorganisationen är nu cirka 30 årsverken. Avtalen går ut i slutet av mars.

 • Utgångsläget är bra vad gäller samarbetet kring att utveckla tjänster och jag tror inte att detta arbete avbryts. Vi har lärt oss vikten av att beakta tjänster ur invånarnas synvinkel och sett digitaliseringens frammarsch. Dessa teman vill vi främja som en del av samhällsutvecklingen, säger Parpo.

Förändringsorganisationen sammanställer ett heltäckande dokument om sådana tjänster i Egentliga Finland som det lönar sig att utveckla vidare, oberoende av förvaltningsmodell. Vi har samlat information om utvecklingsarbetet i Egentliga Finland även under rubriken Tillsammans gör vi mera.

Tilläggsuppgifter:

 • Antti Parpo, förändringsdirektör för social- och hälsovård, parpo(a)varsinais-suomi.fi, tel. 040 6428 682
 • Kaisa Äijö, ansvarsberedare för landskapsreformen, kaisa.aijo(a)varsinais-suomi.fi, tel. 044 030 4071