Auran ja Pöytyän asukkaat voivat ottaa yhteyttä terveyskeskukseen kotisohvaltaan

Uutta etähoitopalvelua pilotoidaan osana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä toimii suunnannäyttäjänä asiakaslähtöiselle digikehittämiselle pilotoimalla 11.6.2018 alkaen uuden ajan MunKlinikka -nimellä kulkevaa etähoitopalvelua. Tavoitteena on asiakaslähtöisesti parantaa hoidon saatavuutta, helpottaa ammattilaisten ja asiakkaiden arkea sekä kehittää resurssien hyödyntämistä mahdollisimman hyvin.

Yhteydenotto terveyskeskukseen tapahtuu chat-keskustelupalvelun kautta. Asiakkaalle lähetetään tekstiviestitse tai chatin kautta videolinkki, mikäli chatin aikana ilmenee tarvetta videokonsultaatiolle. Linkki mahdollistaa tietoturvallisen videoyhteyden ottamisen terveyskeskukseen.

Pöytyä valikoitui testikunnaksi sopivan kokonsa vuoksi. Tähän mennessä saadut tulokset ja asiakaspalaute ovat olleet rohkaisevia.

  • Menestyminen pienessä yksikössä ei ole itsestäänselvyys. Siksi tällaisiin mahdollisuuksiin tarttuminen on tärkeää. Tavoitteinamme on saada jonot pois, kehittää sähköisiä palveluita ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia. MunKlinikka-hanke edistää kaikkia näitä kohtia, sanoo Pöytyän ktt:n kuntayhtymän johtava lääkäri Pirjo Hiltunen.

Muutosorganisaation tietohallintojohtaja Tapio Järvenpää kiittelee MunKlinikan toteutusta ja iloitsee sen saamasta hyvästä vastaanotosta Pöytyällä:

  • Kentällä huomaa, että sähköisiä työvälineitä on kaivattu. Vaikka sote-uudistuksen yhteydessä painotetaan paljon olemassa olevien tietojärjestelmien mukauttamiseksi, ihan yhtä lailla tulisi keskittyä toimivien, uusien järjestelmien kehittämiseen terveydenhuollon ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa hyödyksi.

Etäpalvelussa asiakasvirtaa ohjaa sairaanhoitaja, joka voi tarvittaessa ottaa mukaan videokonsultaatioon muita terveydenhuollon ammattilaisia. Videokonsultaatio edellyttää tunnistautumista, joka tehdään chat -palvelun kautta vahvaa suomi.fi -tunnistautumista hyödyntäen. Palvelu löytyy Pöytyän terveyskeskuksen verkkosivujen etusivulta www.poytyanterveyskeskus.fi

  • Sote- ja maakuntauudistuksen tärkeä tavoite on hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja seuraamme pilottia kiinnostuksella. Palvelua voidaan tulevaisuudessa levittää laajemmin Varsinais-Suomen alueen asukkaiden käyttöön, mikäli pilotista saadaan hyviä käyttökokemuksia, toteaa Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpo.

Pöytyän terveyskeskuksen ammattilaiset ovat innolla lähdössä pilotoimaan MunKlinikkaa.

  • On hyvä, että saamme tarjota alueemme asukkaille uuden tavan hoitaa terveyteen liittyviä asioita ja kysymyksiä. Nyt käyttöön otettavan MunKlinikan käyttö on havaittu helpoksi ja selkeäksi. Kannustan alueemme asiakkaita tutustumaan uuteen palvelumuotoon, kehottaa Pöytyän terveyskeskuksen vastaava sairaanhoitaja Suvi Hakala.

Etäpalvelun suunnittelun kivijalka on asiakaslähtöinen digikehittäminen ja se on toteutettu käyttäjille helppokäyttöiseksi. Asiakas tarvitsee palvelua hyödyntääkseen toimivan verkkoyhteyden lisäksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Puolivuotisen pilottihankkeen aikana järjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Jokaiselle palvelua käyttäneelle lähetetään lyhyt kysely palvelun tuottamista hyödyistä. Palautteet huomioidaan palvelun jatkokehittämisessä.

 

Lisätietoja:

Antti Parpo sote-muutosjohtaja, p. 040 6428 682, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi

Tapio Järvenpää tietohallintojohtaja, ohjausryhmän pj, p. 040 199 0836, tapio.jarvenpaa(a)varsinais-suomi.fi

Pirjo Hiltunen johtava lääkäri, Pöytyän ktt:n ky, p. 02-486410, 040-6671066 pirjo.hiltunen(a)tk.poytya.fi

"Tavoitteinamme on saada jonot pois, kehittää sähköisiä palveluita ja luoda positiivisia asiakaskokemuksia. MunKlinikka-hanke edistää kaikkia näitä kohtia."

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi