Asukaslähtöiset palvelut vanhuksille kehittyvät maakunnassa

Vanhuksen äänen ja erilaisten toiveiden kuuleminen arjen pienissä asioissa tulisi olla yksi heidän hoitonsa päätavoitteista. Jokaisella ikäihmisellä on oikeus yksilölliseen ja arvokkaaseen elämään myös silloin kun voimat alkavat heiketä. Jotta vanhusten toiveet kuullaan ja heitä voidaan osallistaa hoitoonsa, tarvitaan asiakaslähtöistä hoitokulttuuria. Miten tätä tavoitetta kohti edetään Turussa? Esimerkkimme tulee Mäntykoti Yli-Maariasta.

Turun kaupungin vanhusten asumispalveluiden Vanhuskeskus 3:ssa on käynnissä osaamisen taitovaihto (OTAVA), jossa yhtenä tavoitteena on asukkaiden entistä parempi huomioon ottaminen. Myös eri yksiköiden tarjoaman palvelun laadukkuus ja yhdenmukaisuus on huomion kohteena.

Asukaslähtöinen toimintatapa kannattaisi levittää koko maakuntaan

OTAVAssa hoitotyön ammattilainen työskentelee toisessa yksikössä kuuden viikon ajan jakaen omaa osaamistaan ja toisaalta oppien hyviä käytäntöjä, joita hän voi puolestaan viedä takaisin omaan yksikköön. Kukin vaihtaja asettaa itselleen jakson tavoitteet. Vaihtajan tukena vaihtoyksikössä on mentori.

Varsinais-Suomen I&O-muutosagentti Kirsi Kiviniemi osallistui Turun kaupungin vanhuspalveluiden esimiehille järjestettyyn yhden päivän työnkiertoon vanhusten asumispalveluiden yksikössä Mäntykoti Yli-Maariassa.

  • Merkittävin kokemus päivästä itselleni oli vahva asiakaslähtöinen toimintatapa, joka välittyi niin oman mentorini kuin kaikkien muidenkin toiminnassa. Mentorini kiteytti asian hyvin niinkin pienessä asiassa kuin minkälaisen voileivän asukas haluaa syödä aamupalalla. Joka aamu kysymme, vaikka tiedämme, että Martta tykkää tummasta leivästä. Asukas myös itse päätti, minkä väriset ja mitkä vaatteet hän pukee päällensä. Iltapäivällä oli asukaskokous, jossa kaipailtiin vaihtelua aterioihin, enemmän yhteislaulua sekä ”kahvia ja konjakkia”.

Asukaskokouksessa esiin nousseet toiveet on melko helppo toteuttaa. Kiireenkin keskelläkin voi pienellä vaivalla vaikuttaa siihen, miten mielekästä elämää vanhukset voivat elää.

  • OTAVAa tarvitaan koko maakunnassa, kun haluamme edistää asiakaslähtöisiä toimintakäytäntöjä ja haluamme saada rahat riittämään, Kirsi Kiviniemi vielä lisää.
FAKTA
Otava (Osaamisen taitovaihto Turun kaupungin Vanhuskeskus 3:ssa)
  • Vaihdot alkoivat vuoden 2017 syksyllä ja kaikki 176 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa työntekijää ovat olleet vaihdossa vuonna 2019.
  • Vaihto kestää 6 viikkoa. Loma-aikoina vaihtoja ei ole käynnissä.
  • Yksiköitä 7 (Liinahaan tilapäishoito ja pitkäaikaishoito, Niittykoti, Mäntykoti Yli-Maaria, Mäntykoti Rän-tämäki, Höveli, Kurjenpesä)
  • Asukkaita/asiakkaita 270

I&O – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa –kärkihankkeen tavoitteena on osaltaan edistää terveenä ja toimintakykyisenä ikääntymistä: hankkeessa kehitetään iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. I&O kärkihanke rahoittaa kahdeksaa kokeiluhanketta, joista yksi on Varsinais-Suomen KomPAssi-hanke.

 

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös