Vanhus

Asiakasraadit osana sosiaalipalveluiden kehittämistyötä

Raatien tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta.

Yli 60-vuotiaat sote-palveluiden varsinaissuomalaiset käyttäjät saivat tilaisuuden lähettää kehittämisterveisiä sosiaali- ja terveyspalveluja tulevaisuudessa uudistaville. Asiakasraati toivoi perinteisempiä tiedotuskanavia digitaalisten palvelujen ohelle sekä tukea yksinäisille.

60+-asiakasraadissa nostettiin esiin erilaisten palveluiden toimivuus 60+ täyttäneiden palvelukäyttäjien näkökulmasta.

60+ asiakasraatilaiset lausuivat sote-palveluista:

  • palveluista, tuista ja kriteereistä tulee tiedottaa avoimesti, selkeästi ja monikanavaisesti -ei vain digitaalisesti
  • palvelupolut selkeiksi ja riittävän nopeiksi
  • Kelan tukemaa terapiaa myös eläkeläisille
  • tulorajojen tulisi olla porrastettuja
  • nivelvaiheen siirtymiin riittävästi tukea ja jatkopolut kuntoon
  • palveluihin riittävät resurssit todellisiin tarpeisiin nähden
  • hyviksi havaitut ja toimivat käytännöt ”käyttöön”
  • ”ei itse valitun” yksinolon ja yksinäisyyden tunnistaminen ja vähentäminen

Yhteistyöehdotukset ja kysymykset 60+ raadin toiminnasta voi lähettää: marika.siika@tukenasi.fi

Akselin asiakasraati ruotii sosiaalipalveluiden ajankohtaisuuksia

Akselin asiakasraati on asiakkaista ja sosiaalipalveluiden ammattilaisista koostuva työryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Kaikki raadin jäsenet ovat sosiaalipalveluiden asiakkaita eri sektoreilta, työntekijät toimivat puheenjohtajana ja sihteerinä. Asiakasraadissa käsitellään ajankohtaisia, erityisesti aikuis- mutta myös muihin sosiaalityön palveluihin liittyviä asioita ja ilmiöitä.

Asiakasraadin tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Asiakasraadin kautta on mahdollista viedä kehittämis- ja muutosehdotuksia eteenpäin sosiaalityön ammattilaisille, johdolle, päättäjille ja medialle.

Käsiteltäviin teemoihin liittyen raatiin kutsutaan myös ulkopuolisia vierailijoita. Käsiteltävät teemat tulevat pääosin raatilaisten aloitteesta, mutta raati on saanut myös toimeksiantoja Akselin sisältä, lisäksi kuka tahansa voi lähettää kommentteja tai ehdotuksia teemoiksi. Myös mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana kokouksessa voi laittaa sähköpostia. Asiakasraadin kokousmuistiot ovat luettavissa osoitteessa soteakseli.fi/asiakasraati

Raadilla on oma sähköpostiosoite: asiakasraati@soteakseli.fi

Toiminnasta vastaavat työntekijät: Avopalveluohjaaja Tuuli Alamäki, puh. 044 4357808, tuuli.alamaki@soteakseli.fi sekä vt. sosiaalityöntekijä Suvi Sippola, puh.  044 4357 867, suvi.sippola@soteakseli.fi