Asiakasnäkökulma maaseutupalvelujen valmistelun keskiössä

Varsinais-Suomen maakuntauudistuksen maaseutupalveluita valmisteleva ryhmä kokosi valmistelutyössä mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidosryhmien edustajia työpajaseminaariin 2.3.2017. Tilaisuudessa käsiteltiin maakuntauudistuksen tilannetta ja etenemistä Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti. Työpajaseminaarissa kuultiin myös maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä MELA:n näkökulmia maakuntauudistukseen.

  • Maaseutupalveluiden osalta uudistuksen valmistelu etenee hyvin. Uudistus nähdään mahdollisuutena, toteaa muutosjohtaja Laura Leppänen.

Työpajaseminaarissa pohdittiin parhaita toimintamalleja maaseutuasioiden hoidolle tulevassa maakuntavirastossa. Kehittyvän toimintamallin uudet mahdollisuudet ja uuden maakunnan hyvät käytännöt keskusteluttivat.

  • Näkökulmana keskusteluissa oli erityisesti asiakas- ja sidosryhmät ja heidän tarpeensa jatkossa sekä häiriöttömän toiminnan varmistaminen muutostilanteessa, kertoo maaseutupäällikkö Petri Puustinen Vehmaan yhteistoiminta-alueen maaseutupalveluista.
  • Myös asiakkaiden odotukset ja toimipisteverkon kehittäminen sekä kaksikieliset palvelut puhuttivat. Maaseudun tuottajien näkökulma oli keskusteluissa vahvasti esillä, toteaa aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu MTK:sta.

Maaseutu kehittyy ja toimintaympäristö muuttuu tilakokojen muutosten ja aloittavien ja lopettavien toimijoiden myötä.

  • Maaseudun muutoksilla on vaikutusta asiakkaiden palvelutarpeeseen lomituspalveluissa, informoi lomitustoimen johtaja Pirjo Mäntynen.
  • Meidän tulee varautua pitkäjänteisesti laadukkaiden palveluiden kehittämiseen. Varsinais-Suomessa lomituspalvelut on nykyisellään toteutettu valtakunnallisesti verraten hyvin kustannustehokkaasti, Mäntynen jatkaa.

Lisätietoja:

muutosjohtaja Laura Leppänen (040-7674364) ja Maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Risto Skyttä (02950 22664).

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi