Ydinviestit

  • Suodatamme varsinaissuomalaisen asukkaan kannalta olennaisen tiedon sote- ja maakuntauudistuksesta ja kerromme siitä avoimesti ja ymmärrettävästi.
  • Viestimme uudistuksen vaiheista ja vaikutuksista maakuntatasolla aktiivisesti ja kansantajuisesti, kohderyhmät ja Varsinais-Suomen kaikki kunnat huomioon ottaen.
  • Kannustamme kansalaisia vuorovaikutukseen, hyödyntäen uusia viestintäkeinoja.
  • Tuemme muutosjohtamista viestinnän keinoin – muutoksella pitää olla kasvot.
  • Uudistus tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa – sisäinen viestintä tukee muutoksen onnistumista ja edistää työhyvinvointia.
  • Ylläpidämme myönteistä kuvaa sote- ja maakuntauudistuksesta ja autamme luomaan Varsinais-Suomen näköisen uudistuksen visuaalisesti – också på svenska.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi