Viestinnän periaatteet

  • Viestimme varsinaissuomalaisille sote- ja maakuntauudistuksesta avoimesti ja säännöllisesti, suomeksi ja ruotsiksi, yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä.
  • Uudistus tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa; sisäinen viestintä edistää työhyvinvointia.
  • Kerromme uudistuksen vaiheista ja vaikutuksista maakuntatasolla selkeästi ja ymmärrettävästi, eri kohderyhmät huomioon ottaen.
  • Kannustamme vuorovaikutukseen ja osallisuuteen.
  • Tuemme muutosjohtamista viestinnän keinoin – muutoksella pitää olla kasvot.
  • Viestimme uudistuksesta rakentavaan ja myönteiseen sävyyn, Varsinais-Suomen näkökulmasta.

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi