Organisoituminen

Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ohjaa yhteinen ylätason ohjausrakenne; Varsinais-Suomen kuntakokous, poliittinen ohjausryhmä sekä johtavien viranhaltijoiden kokous.

Kuntakokous toimii korkeimpana alueellisena valmistelua ohjaavana toimielimenä ennen väliaikaishallinnon nimeämistä. Kuntakokous käsittelee maakuntauudistusta koskevat merkittävät asiat, erityisesti asiat, joilla on oleellisia vaikutuksia kuntiin.

Poliittinen ohjausryhmä linjaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua poliittisin ja strategisin linjauksin.

Johtavien viranhaltijoiden kokous valmistelee asiat poliittiselle ohjausryhmälle ja kuntakokoukselle.

Maakuntauudistuksen sekä sote-uudistuksen alatyöryhmät valmistelevat asioita yhteistyössä yli organisaatiorajojen.

Valmistelussa mukana olevat työryhmät:

Sote- ja maakuntauudistuksen työryhmät

Yritysten ja 3. sektorin edustajat sote-uudistuksen valmistelussa

Työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit:

Maakuntauudistuksen työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

Sote-työryhmien puheenjohtajat ja sihteerit

 

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi