Yhdessä teemme enemmän

Yhdessä teemme enemmän -sarjassa korostetaan Kimpassa – Allihopa -uudistusvalmistelussa tähän mennessä tehtyä kehittämistyötä. Sekä haastatteluina että videoina toteutetuissa sarjan eri osissa kerrotaan uusista yhteistyömuodoista ja palvelujen integraatiosta – työstä, joka kannattaa tehdä maakuntauudistuksesta huolimatta, tavoitteena paremmat ja tasavertaisemmat palvelut varsinaissuomalaisille.

Viestintäpaketti

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintäpaketti 2018

Haastattelut

Mitä muutosvalmistelussa mukana oleminen on opettanut? – Erikoissuunnittelija Johanna Mäkinen

Maataloushallinnon työkiertokokeilu koettu antoisaksi

Kulttuurilla mielekästä elämää Varsinais-Suomessa

Kunnat hyötyivät sopimushallinnon koulutuksesta

Asukaslähtöiset palvelut vanhuksille kehittyvät maakunnassa

Kasvupalvelupilottien valmistelussa tähdätään tiiviiseen yhteistyöhön

Järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

Digitalisaatio ja maakuntauudistus muokkaavat maatalouden kenttää

Ehkäisevän työn rakenteet kuntoon

Videot

Yhdessä teemme enemmän Youtubessa