Yhdessä teemme enemmän

Yhdessä teemme enemmän -sarjassa korostetaan Kimpassa – Allihopa -uudistusvalmistelussa tähän mennessä tehtyä kehittämistyötä. Sekä haastatteluina että videoina toteutetuissa sarjan eri osissa kerrotaan uusista yhteistyömuodoista ja palvelujen integraatiosta – työstä, joka kannattaa tehdä maakuntauudistuksesta huolimatta, tavoitteena paremmat ja tasavertaisemmat palvelut varsinaissuomalaisille.

Viestintäpaketti

Sote- ja maakuntauudistuksen viestintäpaketti 2018

Haastattelut

Mitä muutosvalmistelussa mukana oleminen on opettanut? – Erikoissuunnittelija Johanna Mäkinen

Maataloushallinnon työkiertokokeilu koettu antoisaksi

Kulttuurilla mielekästä elämää Varsinais-Suomessa

Kunnat hyötyivät sopimushallinnon koulutuksesta

Asukaslähtöiset palvelut vanhuksille kehittyvät maakunnassa

Kasvupalvelupilottien valmistelussa tähdätään tiiviiseen yhteistyöhön

Järjestöystävällistä maakuntaa rakentamassa

Digitalisaatio ja maakuntauudistus muokkaavat maatalouden kenttää

Ehkäisevän työn rakenteet kuntoon

Päihde- ja mielenterveyspalvelut joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi

Videot

Yhdessä teemme enemmän Youtubessa