Kuva: Mistä on kyse

Mistä on kyse

Sipilän hallituksen käynnistämä maakuntauudistus yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen kanssa muuttaa valtion, aluehallinnon ja kuntien tehtäväkenttää.

Uudistuksen merkittävin osa on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, joka siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakuntiin. Muutoksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Lisäksi uudistuksessa kootaan maakuntiin valtion aluehallintoon ja maakuntahallintoon kuuluvia muita tehtäviä. Tämän tavoitteena on sovittaa yhteen valtion alue- ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä.

Uudistuksen tiekartta
Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta (STM)

Uuden maakunnan tehtävistä merkittävin on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kansalaisille. Sen lisäksi maakunta vastaa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä joistakin muista alueellisista tehtävistä.

Maakunnalle valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuusto tammikuussa 2018. Uudistusten esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnistynyt ja se kestää 1.7.2017 saakka. Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Usein kysyttyä

Yhteystiedot

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi