Kuva: Mistä on kyse

Mistä on kyse

Sipilän hallituksen käynnistämä maakuntauudistus yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen kanssa muuttaa valtion, aluehallinnon ja kuntien tehtäväkenttää.

Uudistuksen merkittävin osa on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus, joka siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakuntiin. Muutoksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia.

Lisäksi uudistuksessa kootaan maakuntiin valtion aluehallintoon ja maakuntahallintoon kuuluvia muita tehtäviä. Tavoitteena on sovittaa yhteen valtion alue- ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä.

Uuden maakunnan tehtävistä merkittävin on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kansalaisille. Sen lisäksi maakunta vastaa pelastustoimesta, aluekehityksestä ja elinkeinoelämän edistämisestä, alueiden käytön ohjauksesta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä, ympäristöterveydenhuollosta sekä joistakin muista alueellisista tehtävistä.

Maakunnalle valitaan suorilla vaaleilla maakuntavaltuusto aikaisintaan toukokuussa 2019. Uudistusten esivalmisteluvaihe Varsinais-Suomessa on käynnissä. Maakuntiin siirtyvien tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.

Yhdessä teemme enemmän

Yhdessä teemme enemmän -sarjassa korostetaan Kimpassa – Allihopa -uudistusvalmistelussa tähän mennessä tehtyä kehittämistyötä. Sekä haastatteluina että videoina toteutetuissa sarjan eri osissa kerrotaan uusista yhteistyömuodoista ja palvelujen integraatiosta – työstä, joka kannattaa tehdä maakuntauudistuksesta huolimatta, tavoitteena paremmat ja tasavertaisemmat palvelut varsinaissuomalaisille.

Yhdessä teemme enemmän

 

Yleistietoa uudistuksesta

Usein kysyttyä

Kysymyksiä ja vastauksia Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksesta

Yhteystiedot

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi