Maaseutupalveluja ja yhteistyötä pohdittiin Taivassalossa

Maaseutupalvelut-ryhmä kokoontui Taivassalossa päivittämään uudistuksen valmistelutilanteen ja jatkosuuntelmat hallituksen 5.7. päättämän vuoden lisäajan jälkeen. 

Muutosjohtaja Laura Leppänen kertoi sote-ja maakuntauudistuksen ajankohtaisen tilanteen. Perustuslakivaliokunnan lausunto ja vuoden lisäaika vaikuttavat valmistelun aikatauluun.

- Sote- ja maakuntauudistuskokonaisuudessa odotamme valinnanvapauslainsäädäntövalmistelun lopputulosta. Maakuntauudistuspuolella erityisesti työvoimapalvelukokonaisuuden osalta käytävä keskustelu kuntien roolista kaipaa pikaisesti poliittista linjausta, jotta alueen jatkovalmistelussa päästään etenemään. Maaseutupalvelut ovat osa maakunnan ja kuntien elinvoimatekijöitä. Vuoropuhelu valmistelussa on tältä osin hyvin toimivaa, Leppänen toteaa.

Asiakasnäkökulma tärkeä toimintojen sijoittumisessa

Ympäristöterveydenhuollon esimies Kaisa Nivola kertoi tunnelmia muutoksen valmistelusta. Toimialan kustannuskehityksessä on saatu hyviä muutoksia vuosien kehitystyöllä.

- Uskon, että sama kehitys tulee näkymään maakunnissa alkuvaikeuksien jälkeen. Yhteistyö ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveyssektorin kanssa on ollut meille positiivinen asia. Siitä tulee huolehtia myös jatkossa, Nivola jatkaa.

Paavo Myllymäki kertoi maatalousyrittäjien näkökulmasta.

- Uudessa maakunnassa toimintojen sijoittumista tulee tarkastella ennakkoluulottomasti. Toivomme asiakasnäkökulman vahvaa huomioimista, Myllymäki toteaa.

Toiminnanjohtaja Pia Poikonen Varsin Hyvä ry:stä toi esille Leader-ryhmien roolia ja roolin kehittämistä.

-Olemme neutraali ja vakiintunut toimija. Paikallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuusasiat sopivat luontevasti tontillemme. Palvelemme maaseutuyrityksiä ja yhteistyötä voidaan tehdä vaikkapa yhteis- ja monipalvelupisteissä ja toimijoiden verkottamisessa, Poikonen toteaa.

Ryhmä päivitti valmistelun seuraavat askeleet ja päätti tarkastella pienemmissä valmisteluryhmissä uusia aihekokonaisuuksia, joita ovat kotieläintilan palvelut sekä ruokaketjun laatu/ruokaturvallisuus. Teemojen osalta on tarve syvemmälle tarkastelulle ja synergiaetujen etsimiselle.

 

Lisätiedot: yksikönpäällikkö Risto Skyttä, risto.skytta(a)ely-keskus.fi

muutosjohtaja Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi

Sinua saattaa kiinnostaa myös