Uusi sote-kenttä toimii verkostoissa ja haastaa johtamista

Sitran suosittu Soteuttamo 2.0 -kiertue saapui Varsinais-Suomeen maanantaina 28. tammikuuta 2019. Loppuun varattuun tilaisuuteen oli saapunut jopa 170 sosiaali- ja terveysalan toimijaa julkiselta, yksityiseltä ja järjestöpuolelta. Päivän aikana perehdyttiin sosiaali- ja terveysalan tuleviin muutoksiin sekä tietojohtamisen ja valvonnan haasteisiin uusissa rakenteissa. Soteuttamon tavoitteena on uudistaa sote-sektoria tarjoamalla käytännönläheistä toiminnan kehittämisen tukea, verkottaa alan toimijoita ja kannustaa heitä yhteistyöhön.

Tulevan maakunnan rooli palveluiden resurssitehokkaana järjestäjänä edellyttää uudenlaisia työkaluja. Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen Soteuttamo pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen sekä vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan toimijoiden keskinäisiä verkostoja ja tarjoamaan vertaistukea.

Yksilön vaikutusmahdollisuuksiin sekä asiakaslähtöisyyteen perehtynyt Sitran Johanna Perälä muistutti yleisöä, että maailmanlaajuiset megatrendit kuten yksilöllisen hyvinvoinnin korostuminen ja digitalisaatio jylläävät myös Suomessa muokaten toimintaympäristöä. Uudistuksen epävarmasta tilanteesta huolimatta muuttuvassa maailmassa vuoropuhelulle on aina tarvetta:

  • Tiivis yhteistyö, toimivat verkostot ja monipuolinen tuottajakenttä ovat edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle. Ne ovat aina myös asiakkaan etu.

Yksityiselle ja julkiselle tuotannolle samat ohjauskriteerit

Sote-sektorilla tulee tapahtumaan markkinoiden muutosta riippumatta siitä, toteutuuko hallituksen sote-uudistus vai ei, korosti Varsinais-Suomen muutosjohtaja Antti Parpo:

  • Monituottajamalli sote-sektorilla yleistyy, oli hallintorakenne mikä tahansa. Maakunta ei tule olemaan mikään yksityisen sektorin raha-sampo, vaan soteen budjetoitujen rahojen pitää riittää. Yksityiseen ja julkiseen tuotantoon kohdistuu maakunnan ohjauksessa samat kriteerit. 

Palveluissa täytettävät ehdot määritellään valmisteilla olevassa hallintopäätöksessä, joka on maakunnassa toimimisen sääntö- ja ohjekirja palveluntuottajille. Palvelutuotannon ohjaukseen ja valvontaan tarvitaan maakuntaan paljon uudenlaista osaamista. Järjestäjän eli maakunnan ohjaus voi perustua esimerkiksi seuranta- ja vaikuttavuustietoon tai tapahtua erilaisten kannustimien kautta. Parpon huoli kohdistui erityisesti tietojohtamisen tilanteeseen Suomessa, jossa ongelmana on lukuiset levällään olevat ja keskenään erilaiset järjestelmät.

Johdolla suuret haasteet ja uudistumisen paikka

Sosiaali- ja terveysalan toimijoilta vaaditaan uudessa toimintaympäristössä uudenlaista johtamisosaamista ja esimiestaitoja, kertoi Turun kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Mervi Vähätalo. Vähätalo on tutkinut sote-ja maakuntauudistukseen liittyviä asenteita. Tutkimuskyselyyn vastanneet Satakunnan uudistusvalmistelussa mukana olevat asiantuntijat ja esimiehet olivat huolissaan mm. byrokratian lisääntymisestä ja oman organisaation tulevaisuudesta. Toisaalta he kokivat, että uudistus lisää yhteistyöverkostoja ja yhteistyötä eri sektorien välillä.

Myös Vähätalo nosti esiin tietojohtamisen merkityksen muutoksessa:

  • Miten alalla, jolla toimitaan näyttöön perustuvasti ja sitä odotetaan omilta kollegoilta, ei oleteta samaa myös johdolta?

Vähätalon mukaan uudistuksen keskeinen haaste on siinä, miten saada epäyhtenäinen joukko tekijöitä ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen:

  • Tulee olemana hyvin haastava tehtävä johtaa joukkoa, jonka tausta, arvot ja toimintalogiikat poikkeavat toisistaan. Johtamista tukemaan tarvitaan tietojohtamisen välineitä ja kannustimia.

Muutosjohdon tulee tukea ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, jotka perustuvat kumppanuuteen ja kykyyn arvostaa toisten toimintatapoja. Tulevaisuudessa tarvittavissa taidoissa korostuvat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, muutoksensietokyky sekä itsensä johtamisen taito.

Yhteisen osuuden jälkeen osallistujat jakaantuivat vielä työpajoihin verkostoitumaan ja pohtimaan yhdessä sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan kehittämistä. Löydät kaikki Soteuttamon Varsinais-Suomen tilaisuuden esitykset ja materiaalit oheisen linkin kautta.