THL tutki palveluintegraation toteutumista sote-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) reformit-yksikössä käynnistettiin keväällä 2018 tutkimuksellinen arviointi, jossa tutkitaan, seurataan ja arvioidaan palveluintegraation toteutumista sote-uudistuksessa viidessä maakunnassa: Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Lapissa. THL on julkaissut ensimmäisen työpaperin tutkimukseen liittyen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi keskeinen elementti on palvelujen yhteensovittaminen, integraatio. Uudistuksessa maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluisivat laaja-alaisesti yhteen sovitettuja ja useita eri palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistaminen sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määritteleminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta tulisi lisäksi sovittaa yhteen kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa (HE 15/2017.)

THL:n vuonna 2018 käynnistämän tutkimuksen on tarkoitus tukea ja kuvata palveluintegraation toteutumista maakunnissa. Sen toteuttaminen suunnitellussa muodossa riippuu hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakiehdotusten hyväksymisestä eduskunnassa.

THL:n tutkimus tuottaa seuranta- ja arviointitietoa sote-lakiehdotuksissa määriteltyjen palveluintegraation edellytysten, osatekijöiden sekä tuotosten toteutumisesta sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Tutkimus on luonteeltaan yhteistutkimus, jossa THL:n tutkijat ja maakuntien toimijat (järjestäjä, tuottajat, ammattilaiset sekä asukkaat ja asiakkaat) yhdessä tarkastelevat palvelukokonaisuuksien ja -ketjun määrittelyn, ohjauksen ja seurannan kysymyksiä ja palveluintegraation toteuttamista.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin kesä-elokuussa 2018 maakuntien palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen valmistelun lähtötilannetta, organisointia ja strategiaa tilanteessa, jossa sote-lakeja ei ollut hyväksytty eduskunnassa.

Lähde:

THL