Mitä tehtäviä kootaan uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon?

Viraston tehtäviin jäisivät sosiaali- ja terveysala, opetus- ja kulttuuritoimi, ympäristötehtävät sekä työsuojeluhallinto.

Sosiaali- ja terveysalan tehtävät muodostuvat nykyisten aluehallintovirastojen sekä Valviran hoitamista lupa-, ohjaus-, rekisteröinti-, valvonta- ja rahoitustehtävistä.  Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueellisesta koordinaatiosta puolestaan vastaavat 1.1.2021 alkaen maakunnat.

Opetus- ja kulttuuritoimelle kuuluvat aluehallintovirastojen koulutus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä varhaiskasvatuksen ohjaus-, valvonta-, rahoitus- ja kehittämistehtävät. Ympäristötehtävät koostuvat aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa hoidetuista ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain, luonnonsuojelulain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisista tehtävistä.

Työsuojeluhallinto puolestaan koostuu nykyisten aluehallintovirastojen työsuojelutehtävistä. Uuden viraston toimialueena on koko maa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös