Valfrihet

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj.

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsotjänster. Offentligt finansierade social- och hälsotjänster kan i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna ska vara lika för alla tjänsteproducenter.

Valfrihet innebär i praktiken att kunden väljer en social- och hälsocentral där han eller hon registrerar sig och dessutom väljer en tandklinik (mun- och tandvårdsenhet).  Om en social- och hälsocentral eller en tandklinik har verksamhetsställen på flera orter, kan kunden välja fritt mellan dem.

Kunden kan också välja landskapets affärsverks verksamhetsställe. Landskapets affärsverk ska tillhandahålla de tjänster som man inte får från en social- och hälsocentral eller en tandklinik. Sådana tjänster är t.ex. jour och största delen av den specialiserade sjukvården och socialservicen.

Mera information (alueuudistus.fi):

kunden har valmöjligheten

social- och hälsocentraler och tandkliniker

valfrihetsmodellen

kundens val, steg för steg