Utvecklingsprogrammet Rätt att hjälpa!

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna i Egentliga Finland 2017–2018

Med hjälp av utvecklingsprogrammet Rätt att hjälpa! omformas tjänsterna så att de motsvarar framtida ändringar och kan anslutas till vilken blivande organisationsmodell som helst.

I landskapet finns redan i nuläget goda verksamhetsmodeller och praxis för barnfamiljer, men det räcker inte alltid. Om en tjänst i de kommande förändringarna inte är viktig, testad eller effektiv ur hela landskapets synvinkel, faller den i glömska.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna (LAPE) i Egentliga Finland fokuserar på fyra utvecklingsdelar:

 1. utveckling och införande av en verksamhetsmodell med familjecentrum
 2. utveckling av tjänster på specialnivå och krävande nivå
 3. ändring av verksamhetskulturen och
 4. småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande. Tyngdpunkten ligger på fastställandet, utvecklingen och införandet av en verksamhetsmodell med familjecentrum.

Utvecklingsprogrammets servicelöften:

 • Projektet ändrar serviceattityden bland experter och medborgare: Alla har rätt att hjälpa!
 • Åtgärderna i utvecklingsprogrammet LAPE har verkställts.
 • Den elektroniska Be om hjälp-knappen är en riksomfattande kontaktkanal.
 • Familjetjänster kan lånas på bibliotek.
 • Barnläkare ger sig ut i landskapet.
 • Också daghem och skolor hjälper till.
 • Barnskyddet bedömer och handlar på ett sätt som bygger på bevis.
 • Det finns en tydlig plan för organiseringen av tjänster på specialnivå och krävande nivå

I utvecklingsprogrammet Rätt att hjälpa! deltar alla 27 kommuner i Egentliga Finland. Reso stad administrerar projektet som genomförs i partnerskap med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och organisationer som är verksamma i landskapet.

I projektet deltar Varsinais-Suomen osaamiskeskus Oy Vasso Ab, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) samt läroanstalter och högskolor i området. Egentliga Finlands Företagare rf är sakkunnig i projektet och bidrar med synvinklar från företagsvärlden.

 

Kontaktuppgifter:

Mikko Hulkkonen
förändringsagent
tfn. 044 797 1411
mikko.hulkkonen(a)raisio.fi

Denna sida finns även på: Finska