Spetsprojektet I&O

En av de viktigaste beredskapsåtgärderna är att säkerställa ett så friskt och funktionsdugligt åldrande som möjligt i ett åldrande Finland. Att säkerställa en bra ålderdom förutsätter förändringar i strukturerna, en innehållsmässig översyn av tjänster och utvecklande av kunnandet bland dem som arbetar med äldre. Centrala aktörer vid genomförandet av förändringen är äldre, deras anhöriga samt tillhandahållare och producenter av tjänster, personalen och deras chefer, aktörer i organisationer, församlingar och privata tjänsteproducenter.

Målet med spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras (I&O – Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) är att för sin del främja ett friskt och funktionsdugligt åldrande: i projektet skapas jämlikare, bättre samordnade och kostnadsdämpande tjänster för äldre och närstående- och familjevårdare.  Spetsprojektet finansierar åtta försöksprojekt, bland annat KomPAssi-projektet i Egentliga Finland.

Centrala teman i servicehelheterna för äldre i vårdreformen i Egentliga Finland är: rehabiliteringstjänster, servicestyrning och tjänster som ges i hemmet. Förändringsagenten för spetsprojektet samarbetar intensivt med olika aktörer vid utarbetandet av servicehelheterna för äldre i Egentliga Finland.

Kontaktuppgifter:

Kirsi Kiviniemi
Förändringsagent i Egentliga Finland
tfn 040 683 0044
kirsi.m.kiviniemi(a)turku.fi

Mer information:

Projektet I&O – Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

STM – Varsinais-Suomen I&O kärkihankkeen muutosagenttina toimii Kirsi Kiviniemi (på finska)

 

Denna sida finns även på: Finska