KomPAssi – centraliserat klient- och servicestyrningsprojekt i Egentliga Finland

KomPAssi-projektets uppgifter i Egentliga Finland delas in i två helheter:

  • Servicestyrning och servicerådgivning för äldre ordnas med enhetliga förfaringssätt och kriterier.
  • Närståendevårdens tjänster blir mångsidigare för att stödja äldre i behov av närståendevård och närståendevårdare samt deras ork.

KomPAssi-projektets utgångspunkter är

  • att befolkningen i Egentliga Finland är betydligt äldre än befolkningen i resten av landet
  • att tjänsterna är utspridda
  • att serviceutbudet varierar
  • att invånarna är i ojämlik ställning när det gäller tillgången till tjänster

I regionen Egentliga Finland förekommer bl.a. följande särdrag

  • bostadsmiljöns mångformighet (bosättning i städer, på landsbygden och i skärgården)
  • svenskspråkighet betonas i en del kommuner
  • kommunernas storlek varierar mycket.

KomPAssi-projektet förverkligas som ett samarbete i landskapet och i samarbetet deltar alla 27 kommuner i Egentliga Finland. Åbo stad fungerar som projektets administratör. I planeringen och förverkligandet av projektet deltar också aktörer från tredje sektorn och privata sektorn i Egentliga Finland.

KomPAssi-projektet (2017 – 2018) är en del av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt I&O – Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 2,37 miljoner euro i statsunderstöd för genomförandet av projektet.

 

KomPAssi-projektets kontaktuppgifter

Projektledare Johanna Ritvanen, tfn 040 548 5906
Koordinator för servicestyrningsprocessen Irene Jaspi, tfn 040 662 5912
Projektplanerare Nita Valtonen, tfn 040 673 7661
Koordinator för närståendevårdsprocessen Minna Nevalainen, tfn 040 480 6395
Projektarbetare Oskari Orvasto, tfn 040 182 0287
IT projectchef Keijo Koskinen, tfn 040 634 1533
Projektsekreterare Piia Lehtisaari, tfn 040 673 9609

E-post: förnamn.efternamn@turku.fi

 

Under våren 2017 har KomPAssi-projektet ordnat KomPAssi erövrar landskapet-tillställningar, som har fungerat som inspiration för samarbetet i landskapet.

KomPAssi maakuntaan tilaisuuden -esitys (pdf) (på finska)

KomPAssi erövrar landskapet -presentation (pdf)

 

Denna sida finns även på: Finska