Social- och hälsovårdsprojekt på landskapsnivå i Egentliga Finland

Spetsprojektet I&O

KomPAssi – centraliserat klient- och servicestyrningsprojekt i Egentliga Finland

Utvecklingsprogrammet Rätt att hjälpa! (på finska)

Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA)

Beredning av införandet av servicepaket i Egentliga Finland

 

Denna sida finns även på: Finska