Personalen och vårdreformen

I Egentliga Finland överförs cirka 22 000 arbetstagare och tjänsteinnehavare i kommunerna och samkommunerna till nya arbetsgivare på landskapsnivå.

Utöver den personal som arbetar direkt med serviceproduktionen överförs också en grupp anställda som arbetar med social- och hälsovårdens stödtjänster, om minst hälften av de faktiska arbetsuppgifterna ingår i social- och hälsovårdens stödtjänster.

Personalen överförs enligt principen om överlåtelse av rörelse direkt från kommunerna till en offentligrättslig inrättning på landskapsnivå, dvs. till landskapens serviceinrättningar eller bolag. Om serviceinrättningarna eller bolagen bildas först efter att verksamheten i landskapen inletts, övergår personalen först till landskapet och anställs därifrån av serviceinrättningen eller bolaget.

När det gäller personalen tillämpas det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och landskapen kommer att omfattas av Kommunernas pensionsförsäkring (Keva).

Tilläggsinformation

Beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Denna sida finns även på: Finska