Kommuninvånaren och vårdreformen

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig:

  • Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offenliga social- och hälsovården. Reformen genomförs av staten och kommunerna.
  • I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsotjänsterna. Den 1 januari 2019 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till 18 nya landskap.

Social- och hälsovårdsreformen behövs, eftersom:

  • befolkningen äldras och behöver många olika, mer individuella tjänster än de nuvarande
  • för närvarande varierar tillgången till social- och hälsotjänster mellan olika kommuner
  • det används ineffektiva verksamhetssätt inom social- och hälsotjänsterna
  • Finlands ekonomiska läge är svårt, och den offentliga sektorn blir allt mer skuldsatt

Kundens valfrihet

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen. De lagförslag som är under behandling i riksdagen kommer att ändras i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (29.6.2017). Regeringen lämnar en ny regeringsproposition i Mars 2018.

Mera information:

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig? (alueuudistus.fi)

Kundens valfrihet (alueuudistus.fi)

Denna sida finns även på: Finska