Arbetsgrupper som bereder reformen

Arbetsgrupper som bereder reformen

Arbetsgrupper bereder vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Arbetsgrupperna fungerar som förändringsorganisationens stödgrupper och de samlar medlemmar från alla organisationer, som reformen berör. Hösten 2017 förenades arbetsgrupperna så att det inte längre finns separata vårdgrupper och landskapsreformgrupper. Arbetsgruppernas medlemmar och dokument hittas via länken ovan.

Förändringsdirektör

Antti Parpo är förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland. Hans uppgift är att leda beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland tillsammans med 27 kommuner. Förändringsdirektören bär helhetsansvaret för den konkreta beredningen av vårdreformen.

Förändringsorganisationens kontaktuppgifter

 

Denna sida finns även på: Finska