Arbetsgrupper

Arbetsgrupper bereder social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland. Arbetsgrupperna utför det konkreta arbetet och utarbetar propositionerna till förändringsdirektören för att kunna överföra social- och hälsovården till landskapen i början av år 2019.

Arbetsgrupper:

Förändringsledare

Antti Parpo är förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland. Hans uppgift är att leda beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland tillsammans med 27 kommu-ner. Förändringsdirektören bär helhetsansvaret för den konkreta beredningen av social- och hälsovårds-reformen.

Information

Ordförande och sekreterare i vårdreformens arbetsgrupper

Organisering

Denna sida finns även på: Finska